profesyonel animasyon yardımıyla konuyu daha çabuk kavrayacaklar. Animasyonların yanı sıra video, ses, fotoğraf,
harita, grafik ve tablolarla da içerik güçlendirilecek. z-kitabın yanı sıra TÜBİTAK yayınlarından Bilim ve Teknik, Bilim
Çocuk ve Meraklı Minik dergileri elektronik ortama konulacak. Öğrenciler tabletler vasıtasıyla e-okul sisteminden
TC. kimlik numaraları ile girecekler ve dergilerimize ulaşacaklar” şeklinde konuştu.
İngilizce öğrenmek daha kolay olacak
TÜBİTAK olarak İngilizce eğitim modeli üzerinde de çalıştıklarını kaydeden Kaya, bu konuda
kapsamlı bir çalışma yaptıklarını anlattı. İngilizce derslerinin ilköğretim ikinci
sınıftan itibaren verileceğini belirten Kaya, şunları söyledi: “Bu
konuda müfredat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu da
elektronik ortama taşımayı düşünüyoruz. İngilizce
öğretiminde yeni bir sistem uygulanacak. Biz artık gramere
dayalı sistemden kurtulmak istiyoruz. Çocuklarımız günlük
hayatta kullanmadıkları yapıları öğreniyorlar. Biz ders
kitaplarına yeni bir rol yüklemek istiyoruz. Sınıfın içinde
öğrencinin konuştuğu belirli kalıpları öğreteceğiz. Teknolojiyi
kullanarak öğrencilerin daha kolay İngilizce öğrenmesini
amaçlıyoruz. Öğrencilerin gerçek hayattaki dili kullanması için
yeni uygulamalar geliştireceğiz. Bunların yanında ilgi gören çizgi
filmleri İngilizceye çevirmeyi planlıyoruz. Televizyonun çocuklar
üzerinde büyük etkisi var ve bunu iyi bir şekilde
kullanmak istiyoruz. Bu gibi yeni projelerle
İngilizcenin artık daha kolay öğrenilmesini
hedefliyoruz”
TÜBİTAK’tan
birinci sınıflara özel
22 şarkı
TÜBİTAK, yeni eğitim sisteminde ilkokul birinci
sınıftaki öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri
amacıyla 22 çocuk şarkısı hazırlattı. Oyunla öğretimin yapılacağı birinci dönem
müfredatına uygun konular içeren şarkıların, MEB'in onayının ardından internet
üzerinden tüm öğretmenlerin kullanıma açılacak. Hayvanları, vücudu, mevsimleri,
okulu tanıtan şarkılar, stüdyoda sanatçılar tarafından hazırlandı. Şarkıların sözleri ise
sanatçılar ve TÜBİTAK uzmanları tarafından yazıldı. İkinci dönemmüfredatına uygun
şarkılar hazırlanmaları için çalışmalara da başlayacak TÜBİTAK, ilköğretim
öğrencilerine yönelik İngilizce çocuk şarkıları da yaptıracak.
TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve her biri farklı bir eğitim konusunu içeren
şarkıların isimleri şöyle: 8 Parmak Neredesin, 9 Taş, Öt Horozum, Beş Kişi,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ekim 2012
7
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...52