Türkiye’de faaliyet gösteren 130 Ar-Ge merkezinin temsilcileri bilgi paylaşımında bulunmak ve yürütülen çalışmalarda
işbirliği yapmak üzere İstanbul’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
desteğiyle ilk kez düzenlenen ve her yıl tekrarlanması planlanan Ar-Ge Merkezleri Zirvesine Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün’ün yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr.
Cevahir Uzkurt, özel sektör temsilcileri ve çok sayıda akademisyen katıldı.
Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, üretim, yatırım ve ihracatta Türkiye’nin hedeflerine
ulaşmasında çok önemli bir sorumluluk üstlendiklerini ve son yıllarda ekonomide olumlu gelişmelerin yaşandığını
söyledi. Geçen yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı yeniden yapılandırdıklarını anlatan Ergün, Bakanlığın yeni
yapısıyla birlikte, yenilikçilik, girişimcilik, üniversite-sanayi işbirliği, Ar-Ge ve markalaşma gibi konuların çok daha özel
bir motivasyona sahip olduğunu kaydetti.
"
Araştırmacı sayısını arttırmamız gerekiyor
"
Türkiye’nin daha rekabetçi bir kimlik kazanması, üniversitelerin daha iyi araştırmalar yapması ve reel sektörün daha
yüksek katma değerli üretim yapması için, bu altyapıyı işletecek olan insan kaynağının da oluşturulması gerektiğine
işaret eden Ergün, şöyle konuştu: “Bizde bin kişiye 1 araştırmacı düşüyor. Bu rakamABD’de 5, Kore’de 5,4, Almanya’da
ise 4. Bu konuda Ar-Ge merkezlerine büyük rol düşmektedir. Biz Bakanlık olarak 50 ve üzeri Ar-Ge personeli bulunduran
firmalarımıza Ar-Ge merkezi belgesi vermeye başladık. Ar-Ge merkezi belgesi alan işletmelerimize çok önemli teşvik
ve muafiyetler sağladık” dedi.
Akıl teri alın terinin önüne geçti
Türkiye’nin lider bir ülke olması hedefleniyorsa, en fazla önem verilmesi gereken alanların başında bilim ve teknolojinin
geldiğini belirten Ergün, aklın terletilmesi gerektiğini söyledi. “Alın teri de önemli ama aklın terletilmesi gerekiyor”
diyen Ergün, bugün akıl terinin alın terinin önüne geçtiğini ifade etti. Bilim ve teknoloji kapasitesini artırmaya, Ar-Ge,
markalaşma, inovasyon ve tasarım gibi konulara odaklanılmaya, daha yüksek katma değerli üretim yapan bir özel
sektör oluşturmaya büyük önem verildiğini dile getiren Ergün, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bütün bu kritik
konularda reel sektörümüz ile işbirliği için çağrıda bulunduk ve bu çağrıları sürdüreceğiz. İmkanlarımızın el verdiği
ölçüde, iş ve yatırım ortamını, Ar-Ge desteklerini iyileştirecek adımları kararlılık içinde bir bir hayata geçireceğiz. Bugün
gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, Ar-Ge merkezlerini geliştirmek hususunda neler yapabileceğimizi tespit etmemiz
açısından son derece önemlidir."
Altunbaşak: “
Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolu Ar-Ge ve eğitim
Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde konuşan Altunbaşak, Türkiye’nin 2023 hedefleri olduğunu anımsatarak, siyasi iradenin
ulaşılabilir hedefler koyduğunu söyledi. Bu hedeflere ulaşmak konusunda Ar-Ge’den, girişimcilikten ve inovasyondan
başka bir yolun olmadığını belirten Altunbaşak, 1960’lı yıllarında Türkiye’nin Amerika’ya göre orta gelişmişlik
seviyesinde bir ülke olduğunu anımsattı.
2010’da Türkiye’nin yine orta gelir seviyesinde olduğunu aktaran Altunbaşak, "Biz buna ekonomide orta gelir tuzağı
diyoruz. Benzer ülke Kore, 1960’larda orta gelir düzeyine sahip bir ülke iken 2010’da gelişmiş ülke düzeyine çıkmış.
Tayvan, Singapur, Kore bunu aşarken, Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika ise orta gelir tuzağını aşamamıştır” dedi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ekim 2012
3
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...52