Uluslararası Araştırma Personeli Değişim Programı (IRSES),
araştırma gruplarının kısa süreli değişimi aracılığıyla Avrupa’daki
araştırma kuruluşlarının Avrupa dışındaki araştırma kuruluşları ile
uzun süreli işbirlikleri oluşturmalarını amaçlıyor. Araştırmacıların
ortak kuruluşlar arasında uluslararası dolaşımlarının desteklendiği
bu programdan kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşları
faydalanabiliyor. IRSES Programına başvurular 17 Ocak 2013
tarihine kadar kabul edilecek.
Araştırma Eğitim Ağları (ITN) özel sektörün de ihtiyaç duyduğu
nitelikte araştırmacı yetiştirmeyi, bu vesileyle genç araştırmacılar
için araştırmacılık kariyerini daha cazip hale getirmeyi hedefliyor.
Bu hedefle bir araya gelecek kar amacı güden ve gütmeyen
araştırma kuruluşlarının başlangıç seviyesindeki araştırmacılara
yönelik eğitim programı oluşturmaları bekleniyor. ITN, proje
önerilerini 22 Kasım 2012 tarihine kadar kabul edecek.
Araştırma Bursu Veren Kuruluşlara Ek Fon (COFUND) Programı
doktora sonrası araştırma bursu veren ya da vermeyi planlayan
kuruluşlara oluşturacakları burs programı için ek fon sağlıyor. Hem
var olan bir burs programının hem de sıfırdan oluşturulacak yeni
bir burs programının desteklenebileceği COFUND çağrısı
başvuruları 5 Aralık 2012 tarihine kadar kabul edilecek.
Marie Curie araştırma programları ve bursları ile ilgili her türlü soru
ve bilgi taleplerinizi
adresi aracılığı ile
TÜBİTAK Marie Curie Ekibine iletebilir, alan hakkındaki genel
bilgilere
linki aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
Marie Curie Araştırma
Programları ve
Bursları 2013 Yılı
Çağrıları Açıldı
Avrupa’yı tüm
araştırmacılar için bir
cazibe merkezi haline
getirmeyi hedefleyen
7.ÇP Marie Curie
Araştırma Programları
kapsamında yer alan
Uluslararası Araştırma
Personeli Değişim
Programı (IRSES),
Araştırma Eğitim Ağları
(ITN) ve Araştırma Bursu
Veren Kuruluşlara Ek Fon
(COFUND) Programı’nın
2013 yılı çağrıları açıldı.
38
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...52