37
NSF’in araştırma fonlamamodelinin ele alındığı sempozyumaTÜBİTAK
adına TOVAG Yürütme Komitesi Sekreteri V. Prof. Dr. Cengiz Sancak
katıldı. Dünyadaki çeşitli kuruluşları bir araya getirmeyi amaçlayan
sempozyumda, TÜBİTAK’ın yanı sıra, Avusturya, Japonya, Polonya,
İsveç, İtalya, Singapur, Vietnam, Kore, Brezilya, Hollanda, Almanya, Mısır,
Meksika, Tayvan, Kazakistan, Ürdün, Fransa, Hindistan, Çek Cumhuriyeti
gibi ülkelerin bilim ve teknoloji kuruluşlarından yetkililer de yer aldı.
Etkinlik kapsamında, NSF’in yönetim ve fonlama yapısı, uluslararası
işbirlikleri, bütçesi gibi konuların yanı sıra, ABDUlusal Bilimler Akademisi
(NAS), CRDF gibi kurumlar da tanıtıldı. Ayrıca, ulusal ve uluslararası
projelerle ilgili süreçlerdeki deneyimlerin paylaşılması amacıyla
toplantının her yıl farklı bir ülkede düzenlenmesine karar verildi.
TÜBİTAK, Uluslararası Fon
Kuruluşları Sempozyumu’na katıldı
ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF)
ve ABD Sivil Araştırma ve
Geliştirme Vakfı (CRDF
Global) tarafından
düzenlenen Uluslararası Fon
Kuruluşları Sempozyumu
(IFAS) 17-21 Eylül
tarihlerinde Virginia’da
gerçekleştirildi.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...52