36
TÜBİTAK ve Rusya Temel Araştırma
Vakfı Yetkilileri Toplantıda Buluştu
TÜBİTAK ve Rusya Temel
Araştırma Vakfı
arasındaki ikili işbirliği
programı 5 yıl daha
uzatıldı.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. İbrahimDinçer
ve Rusya Temel Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Vladislav Panchenko
ile iki kurumdan yetkililerin katıldığı toplantı İstanbul’da düzenlendi.
Toplantıda iki kurum arasındaki işbirliğinin seyriyle ilgili
değerlendirmeler yapıldı. İşbirliğinin kapsamının genişletilebilmesi
amacıyla başlatılabilecek yeni programlar hakkında bilgi alış verişinde
bulunuldu. Toplantı sonunda işbirliği programının süresini 5 yıl uzatan
mutabakat zaptı imzalandı.
2013 Yılı
TÜBİTAK Ödülleri
Aday Başvuru
Süreci Başladı
2013 yılı TÜBİTAK Bilim,
Özel ve Teşvik Ödülleri ile
TÜBİTAK-TWAS Teşvik
Ödülü aday başvuru
süreci başladı.
İlgili esaslar, gerekli formlar ve geçmiş yıllarda ödül alan bilim insanları
hakkındaki ayrıntılı bilgiye
/
adresinden ulaşabilirsiniz.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...52