Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ekim 2012
35
EUREKA Venture Forum etkinliği, Avrupa ve Türkiye’nin yenilikçilik
anlayışının oluşmasında, Türkiye’de sektöre yeni giren firmaların
uluslararası arenaya katılımında, yüksek teknolojili ve büyüme odaklı
girişimcilerin teşvik edilmesinde etkin bir rol oynayacak. Etkinlikte
Türkiye’nin iş dünyası için yenilikçi, yatırım için cazip ve ödüllendirici
bir ülke olduğu vurgusu yapılacak.
EUREKA hakkında
Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin
geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası
işbirliği platformu niteliğinde olan EUREKA Programı’nın Temmuz
2012 - Haziran 2013 tarihleri arasındaki dönem başkanlığını
Türkiye üstlendi. Dönem başkanı olarak 42 ülke ve Avrupa
Komisyonu’nun liderliğini yapan Türkiye, bu süre zarfında EUREKA
Programı’nın geleceğine yön verilmesinde etkin rol alacak.
Türkiye’nin EUREKA Dönem Başkanlığı ile birlikte, 27. yıldönümünü
kutlayan Program, bugüne kadar 4 bini aşkın projeyle 30 Milyar
Avro’ya yakın Ar-Ge hacmi oluşturdu. Bir EUREKA projesine yapılan
1 milyon Avro’luk kamu finansal desteği ortalama 13 milyon
Avro’luk bir katma değer meydana getirdi.
Türkiye EUREKA Dönem Başkanlığı önceliklerinden birisi de yeniliğin
finansmanı olurken, EUREKA Venture Forum bu öncelik kapsamında
düzenleniyor.
"
EUREKA
Venture Forum
"
İstanbul'da Düzenlenecek
EUREKA Venture Forum
etkinliği, 18-19 Ekim 2012
tarihlerinde İstanbul'da
düzenlenecek. Etkinliğe
ulusal ve uluslararası girişim
ve risk sermayesi fonları ile
Avrupa'nın birçok ülkesinden
yüksek teknoloji şirketleri
katılacak.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...52