31
geliştirmesini sağlayacak. Japonya'dan ve Avrupa'dan ortakların katılımıyla oluşturulacak en az üç ortaklı Ar-Ge
projelerinin destekleneceği çağrının başvuruları 15 Kasım 2012'ye kadar yapılabilecek. Türkiye'den projelerde yer
alacak ortakların, son başvuru tarihine kadar TÜBİTAK'a eş zamanlı başvuru yapması gerekiyor.
CONCERT-Japan projesi 3 yıl sürecek
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Uluslararası İşbirliği (INCO) alanında, AB-Japonya bilim ve teknoloji işbirliğinin
eşgüdümünü hedefleyen "CONCERT-Japan" projesi TÜBİTAK'ın koordinatörlüğünde 1 Ocak 2011 yılında başladı. 3 yıl
sürecek proje, 31 Aralık 2013'de sona erecek. Proje, Avrupa-Japonya arasında ortak bilimsel ve teknolojik araştırma
önceliklerini belirlemeyi, bu doğrultuda ortak araştırma faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
AB ve Japon yetkililer TÜBİTAK’a teşekkür etti
Proje çağrısı kapsamında araştırmacıları bilgilendirmek ve ortak projeler geliştirilmesine zemin
hazırlamak amacıyla iki konferans ve proje pazarı etkinliği planlandı. Bu etkinliklerin ilki olan
“Afetlere Karşı Dayanıklılık” çağrı başlığına yönelik Konferans ve Proje pazarı, 10-11 Eylül’de
Japonya’da düzenlendi. Japonya ve çeşitli Avrupa ülkelerinden 100’ün üzerinde araştırmacının
katıldığı etkinliklerde ortak çağrı başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi paylaşıldı ve proje önerisi
hazırlığı yapan katılımcıların tercihleri doğrultusunda karşılıklı birebir görüşmeler organize edildi.
Japon Bilim ve Teknoloji Ajansı’nın (JST) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı aynı zamanda
Avrupa Komisyonu yetkilileri ile Japonya’da bulunan bilimsel işbirliklerinden sorumlu diplomatları
ağırladı. Örnek gösterilen bir başarıyla ilerleyen proje için koordinatör kurum TÜBİTAK’a hem AB
yetkilileri hem de Japon yetkililer teşekkürlerini iletti.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ekim 2012
Çağrı Takvimi
3 Eylül 2012 - 15 Kasım 2012:
Proje başvurularının alınması
15 Kasım 2012 - 28 Şubat 2013:
Uygunluk kontrolü ve
değerlendirmelerin tamamlanması
Mart 2013:
Projelere ilişkin nihai destek/ret
kararının bildirilmesi
Nisan 2013:
Projelerin başlaması
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...52