TÜBİTAK'ın koordinatörlüğünde yürütülen CONCERT-Japan projesi
kapsamında yayınlanan çağrı ile Japonya ve Avrupa ülkeleriyle ortak
Ar-Ge çalışmalarına imza atılacak. Çağrı kapsamında "Afetlere Karşı
Dayanıklılık" ve "Verimli Enerji Depolama ve Dağıtım" alanlarında çok
ortaklı araştırma ve yenilik projeleri desteklenecek.
Ortak çağrıya, Japonya'nın yanı sıra, Belçika, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Norveç, Slovakya, İspanya, Romanya,
İsviçre ve Türkiye olmak üzere 12 farklı ülkeden 15 kuruluş fon sağlayacak. Türkiye'de TÜBÎTAK tarafından desteklenen
çağrı, enerji verimliliği ve büyük ölçekli afet konularında Japonya ve Avrupa'nın işbirliği yaparak yeni teknolojiler
30
Japonya ile Avrupa ülkeleri
arasında ortak Ar-Ge
çalışmalarını amaçlayan
CONCERT-Japan projesi
kapsamında “Verimli Enerji
Depolama ve Dağıtım” ile
“Afetlere Karşı Dayanıklılık”
konularında ortak bir çağrı
yayınlandı.
Japonya
ile
Afet ve Enerji İşbirliği Çağrısı
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...52