TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı (TEYDEB),
Adana, Gaziantep ve Mersin’de
düzenlenen geniş katılımlı
toplantılarda TÜBİTAK’ın Ar-Ge
desteklerini anlattı.
TEYDEB’in yürüttüğü destek programlarının
kapsamlı bir biçimde tanıtılması amacıyla TEYDEB
Başkanı Fatih Yülek, ELOTEG Bilimsel Programlar
Uzmanı Mete Tosunoğlu ve MAKİTEG Bilimsel
Programlar Uzmanı Dr. Okan Cengiz, Adana,
Mersin ve Gaziantep illerindeki Sanayi ve Ticaret
Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknopark ve
bazı sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek iş dünyası
ile bir araya geldi.
İlk olarak Adana’ya giden TÜBİTAK heyeti, ildeki Ar-Ge
merkezi ve bazı firmaların Ar-Ge personelleriyle
görüşerek destek programları hakkında bilgi verdi.
Adana programı kapsamında Adana Sanayi Odası,
Adana Ticaret Odası, Adana Organize Sanayi Bölgesi ve
Teknopark üyelerinin katıldığı bilgilendirme toplantıları
düzenlendi. Toplantılarda özel sektör yetkililerine,
sanayicilere veAr-Gepersonellerine ve akademisyenlere
TÜBİTAK’ın destek programları hakkında sunumlar
yapıldı. Ayrıca, Adana TÜYAP’ta Adana TÜDER’in
düzenlediği, “Tıbbi Cihaz Yatırım Fırsatları, Kamu
Destekleri ve Pazar Payının Geliştirilmesi” konulu
çalıştaya katılan TEYDEB Başkanı Fatih Yülek, “Yatırım,
Üretim ve Kamu Destekleri” konulu panelde destek
programları hakkında bilgilendirme yaptı.
26
TEYDEB
Adana, Gazi
Ar-Ge Destek
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...52