Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK, araştırmacılara sağlıkta tanı,
tedavi, destek ve algılama amaçlı kullanılacak cihazların
geliştirilmesi için çağrıda bulundu. Desteklenecek projelere
iki kurum tarafından 2,5 milyon liraya kadar destek
sağlanacak.
TÜBİTAK tarafından 1003 kodlu Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
kapsamında "Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar (TC0101)" başlıklı çağrı
programı başlatıldı. Kabul edilen projelerin giderleri, Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından
ortak karşılanacak.
Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması
hem de sağlık alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine
girdi sağlayacak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedefleniyor.
Tanı, tedavi, destek, algılama ve izleme amaçlı kullanılabilen cihaz teknolojilerinin bazı alt
konuları şöyle olacak: Minimal invaziv tıbbi girişimlerde kullanılan cihazlar, vücut içine
yerleştirilen mikrosistem tabanlı akıllı implantlar, kanser tedavisine yönelik vücut içine
lokalize tedavi veren teknolojiler, hasta başı tanı teknolojileri, hasta radyasyon dozunun
ölçülmesine yönelik cihazlar, evde sağlık ve hasta izleme cihazları, taşınabilir tanı ve tedavi
cihazları, taşınabilir erken tanı cihazları, kardiyovasküler ve sinir sistemi implantları, akıllı
ortopedik implantlar, ortez, protez ve destek eleman teknolojileri, implant ve cihaz
geliştirilmesiyle tümleşik olan yenilikçi malzeme, mekanik, elektronik, sensör ve enerji
teknolojileri.
Proje çağrısı yalnızca bu konularla sınırlı olmayacak. Çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu genel
çerçevesi belirtilen özelliklere sahip diğer cihazlar da proje önerilerine konu olabilecek.
"Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar" başlıklı çağrının birinci aşama son
başvuru tarihi 7 Aralık olduğu bildirildi. Çağrı konusu kapsamında önerilen projeler küçük,
orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilecek. Çağrı programına yeni üniversitelerin
katılımının sağlanması teşvik edilecek. Proje önerisinin üniversite-sanayi işbirliğinde
yapılması istenecek.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ekim 2012
25
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...52