TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi’nde
Bu Ay...
Gökyüzünün
Hürkuşu
Asteğmen Giolio Gavotti çok heyecanlıydı. Daha geçen hafta Yüzbaşı Carlo Piazza’nın kullandığı uçak ilk kez bir keşif görevi için
Bingazi civarında uçmuştu. Bildiği kadarıyla bu dünyada bir ilkti. O gün, 1 Kasım 1911’de ise İtalyan Hava Bölüğü’ne mensup
kendi uçağında dört tane bomba vardı. Biraz sonra bu bombaları Osmanlı İmparatorluğu askerlerinin kontrolündeki iki
vahayı bombalamakta kullanacaktı. Artık biraz sakin olmalı ve dünyanın ilk hava bombardımanı görevine
odaklanmalıydı.
40
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48