Son 8 yılda GSYİH’da Ar-Ge’ye ayrılan payın artması ve TÜBİTAK
süreçlerinde yaşanan değişimlerin de etkisiyle, TÜBİTAK’a yapılan
araştırma projeleri ve bilim insanı destek başvurularında ve destek
oranlarında aynı paralelde ciddi bir yükselme gerçekleşti. Yine bu
dönemde, yeni araştırma projesi ve burs destek programları
uygulamaya konuldu. Gerek mevcut, gerekse yeni destek
programlarının tanıtımı amacıyla TÜBİTAK ARDEB koordinasyonunda
“Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları” aracılığıyla 81 ilde toplam 112
üniversitede yaklaşık 15 bin araştırmacıyla bir araya gelindi.
Toplantılarda bilgilendirmelerin yanı sıra, araştırmacılarınTÜBİTAK’tan
daha fazla faydalanabilmesi için proje hazırlarken dikkat edilmesi
gereken hususlar konusunda sunumlar gerçekleştirildi. Bunun
yanında, daha önce TÜBİTAK’tan proje desteği almış bilim insanlarına
programda yer verilerek, gerçekleştirdikleri sunumlarla tecrübelerini
katılımcılarla paylaşmaları sağlandı. Sunumlarda, “2011-2016 Ulusal
Bilim, Teknoloji veYenilik Stratejisi” ve “2023 Hedefleri” yanı sıra bilim-
teknoloji alanında dünya ve ülkemize ait istatistiklerle toplantının
36
TÜBİTAK, ulusal ve
uluslararası araştırma destek
programları ile bilim
insanlarına yönelik verilen
desteklerin tanıtılması
amacıyla 7 ayda 81 ildeki
112 üniversiteye giderek 15
bin akademisyenle buluştu.
Bahçeşehir Üniversitesi
TÜBİTAK
81 İldeki 112 Üni
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48