Orman ve Su İşleri Bakanlığı (
3 çağrı
)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (
7 çağrı
)
Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Sularında Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük
Menderes Havzası Pilot Çalışması
Yeraltı Suyu Kütlelerinin Kimyasal Durum ve Miktar Açısından Değerlendirilmesi ve İyi Yeraltısuyu Durumuna
Ulaşmak için Hedeflerin Belirlenmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması
Erozyon ve Çölleşmenin İzlenmesi ve Kriter, Gösterge Standartlarının Belirlenmesi: Erozyonla Mücadelenin
Etkin Kılınması
30
Örtüaltı Sebze Zararlılarıyla Biyolojik Mücadelede Kullanılabilecek Bazı Doğal Düşman Türlerinin Kitlesel
ÜretimYöntemlerinin Geliştirilmesi
Turunçgillerde Sektörel Gelişim ve İhracat Şansını Artıracak Çeşit ve Anaç Geliştirme
Yüksek Kaliteli Kuru Kayısı Üretimi için Kükürtleme, Kurutma ve Depolama Sistemlerinin Geliştirilmesi
Yerel Algal Biyoyakıt ÜretimYöntemlerinin ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Tarım Arazilerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyon, Hazne ve Yutak Miktarlarının Belirlenmesi-Türkiye
Akı Ağı
Şap Aşılarının CpG Motifi İçeren Oligonükleotidlerle Immün Etkisinin Arttırılması
Çaydan Katma Değeri Yüksek Yeni Ürünler Geliştirilmesi
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...48