mında
u Yapıldı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Temmuz 2012
T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (
2 çağrı
)
KAMAG
Kalibre Edilebilir Karayolu Üstyapıları (Rijit-Esnek) İçin Projelendirme
Yönteminin Geliştirilmesi
Kaza Kara Noktası Olan Hemzemin Kavşaklarda Uyarı Sistemlerinin
Geliştirilmesi
Karayollarında Buzlanmayı Önleyici ve Buz Çözücü Çözelti ve/veya
Dispersiyonların Yerli Olarak Geliştirilmesi, Çevre ve İklim Koşullarına Göre
Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
Mantarı Sertleştirilmiş Ray Üretimi
Türkiye Hemzemin Geçitleri Risk Modeli Oluşturulması
ve Örnek Hemzemin Geçit Koruma Sistemlerinin
Geliştirilmesi
29
Karayolları Genel Müdürlüğü (
3 çağrı
)
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...48