1007
Programı Kaps
16
Çağrı Duyuru
TÜBİTAK’ın yenilenen 1007 kodlu
‘Kamu Kurumları Araştırma ve
Geliştirme Projelerini Destekleme
Programı’ kapsamında 5 kamu
kurumu için 16 başlıkta çağrı
duyurusu yapıldı.
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının
karşılanması için TÜBİTAK’ın 2005 yılından itibaren uyguladığı
1007 Programındaki değişikliklerle önemli bir dönem başladı.
Kamu kurumları, yenilenen programla birlikte Ar-Ge
projelerinde daha etkin bir sürecin içine giriyor ve Ar-Ge
nitelikli ihtiyaçları, TÜBİTAK ile işbirliği halinde belirleniyor.
Belirlenen ihtiyaç başlıkları önem ve aciliyet sırasına göre
önceliklendiriliyor. Bu kapsamda, öncelikli başlıkların çağrı
dokümanlarının oluşturulması için odak grup çalışmaları
düzenleniyor. Odak grup çalışmaları sonunda oluşturulan çağrı
dokümanına göre TÜBİTAK tarafından çağrı duyurusu
yayınlanıyor. Ayrıca 1007 Programına özel sektörün katılımını
teşvik etmek amacıyla katılım koşullarında önemli
iyileştirmeler yapıldı. Bu bağlamda özel sektörün uymak
zorunda olduğu mali kriterler kaldırıldı.
1007 Programındaki yenilik sonrası ilk olarak Kamu
Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından; Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C.
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel
Müdürlüğü için 15 başlıkta çağrı duyurusu yayınlandı.
Ayrıca Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma
Destek Grubu (SAVTAG) ise yine 1007 kapsamında
Milli Savunma Bakanlığı için çağrıya çıktı. Bu
kapsamda diğer kamu kurumlarının da
ihtiyaçları belirlenerek proje çağrıları
açıklanacak.
28
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...48