27
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Eylül 2012
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Elçi-Müsteşar Dr. Valeriy Khrupa ve Ekonomik İlişkiler Başkatibi Alim Amietov,
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Özdemir’i ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye-Ukrayna
Uluslararası İleri Teknoloji Laboratuvarı ve TÜBİTAK ile Ukrayna arasında mevcut ikili bilimsel ve teknolojik işbirliği
anlaşmalarının durumu üzerinde duruldu, ilerleyen dönemde devam etmekte olan işbirliklerinin öncelikli alanlar
doğrultusunda geliştirilmesi konuları görüşüldü.
Ekvator Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Augusto Saá Corriere, TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Yücel Altunbaşak’a bir ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında, Türkiye ve Ekvator
Cumhuriyeti arasında nanoteknoloji, enerji gibi alanlarda bilimsel ve teknolojik
işbirliği olanakları konusu ve iki ülke arasında imzalanması planlanan “Bilimsel ve
Teknolojik İşbirliği Anlaşması” ele alındı. Görüşmede ayrıca karşılıklı işbirliği için
çalışmaların sürdürülmesine karar verildi.
İkili İşbirlikleri Kapsamında Heyet
Ziyaretleri Gerçekleştirildi
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...48