Protokolün kapsamı hakkında da bilgi veren Yıldırım, şunları kaydetti: “Elektronik haberleşme altyapısı
ve üst yapısı, siber güvenlik, e-devlet hizmetleri ve Bulut Bilişim, bilişimle ilgili Ar-Ge projeleri protokol
konusunu teşkil etmektedir. Bu maddelere ilişkin olarak her biri için ayrı ayrı sözleşmeler imzalanacak.
Bu sözleşmelerin tarafları Bakanlık adına Haberleşme Genel Müdürlüğü ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı adına ise TÜBİTAK olacak"
Protokole göre, Bakanlığın muhtelif ülkelerin izledikleri stratejilerin ve politikaların taramasının
yapılacağını ifade eden Yıldırım, "Başarılı uygulamalar belirlenerek, özellikle geniş bant altyapısı
bağlamında detaylı bir şekilde raporda yer alacak. Somut ulusal modellerden yola çıkılarak alternatif
uygulama örnekleri ortaya konulacak. Ülkemizin geniş bant ekosistemini geliştirecek politika önerileri,
düzenlemeleri ve uygulama detayları bir bütünlük içinde ortaya konulacak. Geniş kitleleri ve ilgili
kurum kuruluşlarla paydaşları konuya dahil etmek ve bilgilendirmek amacıyla portal oluşturulacak"
diye konuştu.
22
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...48