47
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ağustos 2012
Stanford Research Instıtute
(SRI) Heyeti TÜBİTAK MAM’ı
Ziyaret Etti
Stanford Üniversitesi bünyesinde kurulan ve faaliyetlerini bağımsız
olarak yürüten, dünyadaki inovasyon hareketinin kurumsallaşmasında
öncülük eden Stanford Research Institute (SRI), Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) Türkiye’de ev sahipliği yaptığı program
kapsamında 10 kişilik heyet ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni
ziyaret etti. TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Dr. Suat Genç tarafından
karşılanan heyete kurum ve yapılan çalışmalar hakkında genel bilgi
verildi.
Prof. Dr. Ercan Alp ve Prof. Dr. Ömer Yavaş’ın “Hızlandırıcı teknolojileri
ve Türk hızlandırıcı merkezi" konulu semineri TÜBİTAK MAM
koordinasyonunda TÜBİTAK UME'nin salonunda gerçekleştirildi.
Seminer sonrası Prof. Dr. Ercan Alp ve Prof. Dr. Ömer Yavaş TÜBİTAK
MAM Başkan Vekili Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile görüştü. Ardından
TÜBİTAK MAMMalzeme Enstitüsü bünyesindeki SEM, X-ışınları, LİDAR
ve UYTL laboratuvarlarını gezdiler.
Kuleli Askeri Lisesi subay ve öğrencilerinden oluşan 79 kişilik heyet,
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesini ziyaret etti. TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü
konferans salonunda karşılanan heyet, TÜBİTAK MAM, UME ve BİLGEM
tanıtım sunumları ile yapılan çalışmalar hakkında genel bilgi aldı.
Programsonunda ziyaretçilereTÜBİTAKMAMve UME tanıtım filmleri de
izletildi.
Kuleli Askeri Lisesi Gebze
Yerleşkesini Ziyaret Etti
Hızlandırıcı Teknolojileri ve
Türk Hızlandırıcı Merkezi
Semineri TÜBİTAK UME’de
verildi
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56