Kömürden Hümik Asite ve
Hümik Asitten Yeni Ürünlere
Tarım ilaçları ile sentetik gübrelerin çevre kirliliğine neden olması ve
uzun vadede toprak verimliliğini azaltması ile sürdürülebilirlik
etkinliğini yok etmesinden dolayı son yıllarda dünyada organik
tarıma geçiş eğilimi artıyor. Ekolojik dengeyi koruyan ve
sürdürülebilir bir tarım olarak tanımlanan, organik tarımda organik
esaslı maddelerden faydalanılıyor. Bu maddeler arasında hümik
asidin potasyum tuzu (potasyum humat) ve kömürden üretilen
organomineral gübre önemli bir yer tutuyor.
Doğal organik polimer olarak adlandırılan hümik asit daha çok
turbo, linyit ve leonardit gibi kömürlerde bulunuyor ve büyük çapta
hümik asit üretimi, söz konusu maddelerden alkali ekstraksiyon
yöntemi ile üretiliyor.
Hümik asit ve türevleri tarım haricinde farklı alanlarda da kullanım
alanı bulmuştur. Kömürden elde edilen hümik asidin çeşitli
alanlarda kullanılabilirliğini ortaya koymak amacıyla TÜBİTAK MAM
Kimya Enstitüsü’nde, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel
Müdürlüğü’nün desteği ile “Laboratuvar Ölçekte Hümik Asit Esaslı
Adsorban ve Diğer Alternatif Maddelerinin Geliştirilmesi” konulu
proje 24 Şubat 2009-21 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Proje kapsamında hümik asit ve türevlerinin;
Atıksulardan çeşitli kirleticileri uzaklaştırmak amacıyla adsorban
madde olarak,
Nem alıcı olarak, seramik üretiminde dağıtıcı (dispersant) olarak,
Kauçuk üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılabilirliğini
göstermek amacıyla yapılan çalışmalarda da olumlu sonuçlar
alınmıştır.
Yapılan bu çalışmanın sonuçları TKİ ile değerlendirildiğinde, daha
kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla
pilot ölçekte üretim çalışmalarını içeren ve 7 Temmuz 2011 tarihinde
başlatılan yeni proje kapsamında; TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü
pilot tesislerinde, pilot ölçekte üretilecek organomineral gübre ve
modifiye hümik asit esaslı ürünlerin sanayi ölçekte çeşitli alanlarda
kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor.
46
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56