Doktorasını
2002’de
Bilkent
Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, Massachusetts
Institute of Technology (MIT), Elektronik Araştırma
Laboratuvarı ve Askeri Nanoteknoloji Enstitüsü’nde
araştırmacı olarak çalışan Doç. Dr. Mehmet Bayındır,
halen Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi
ve UNAM-Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü
Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.
cerrahi yöntemleri sadece geçici bir tedavi
sağlayabildiği düşünüldüğünde Pekkan’ın projesinin
önemi ortaya çıkıyor. Kerem Pekkan, projede, 2003
yılından beri araştırma grubunda geliştirdiği
biyomühendislik ve biyomekanik akışkanlar ve
katıhal mekaniği alt yapısını kullanarak, embryo
damarlarının cenin gelişirken şekil almasının ve
büyümesinin bilgisayar ortamında simulasyonlarını
gerçekleştirecek araçlar geliştirecek; embriyonik doku
büyümesini üç boyutlu tahmin edebilmemizi
sağlayacak. Çocuk kalp cerrahları, kalp gelişim
biyologlari, genom bilimciler, hücre/doku ve
biyomedikal mühendislerden oluşan proje takımı,
birçok bilimsel disiplini biraraya getirecek. 1950’li
yıllardan beri yetişkin kalp cerrahisindeki yenilik ve
güncel araştırmaların öncüsü olan çocuk kalp
cerrahisi (örneğin kalp by-pass’ı ilk olarak çocuklarda
uygulanmıştı) alanındaki bu araştırmanın da
biyomedikal mühendislik kaynaklı yeniliklere öncü
olması bekleniyor.
Koç Üniversitesi’ne katılmadan önce, mühendislikte
dünyanın en iyi on fakültesinden biri olan ABD’deki
Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Doçent olarak
çalışan Kerem Pekkan, Ocak 2012 yılından beri Koç
Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünde
öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Pekkan; lisans,
yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ’den
alırken, doktora sonrası araştırmalarını Indiana,
Purdue ve Georgia Tech Üniversiteleri’nde yaptı.
Kerem Pekkan ERC projesi kapsamında, ölümcül
doğumsal kalp hastalıklarının anne karnında daha
cenin 1 aylıkken, damar bozukluklarının önlenmesini
ve bir gün tamamen ortadan kaldırılmasını
hedefliyor. Dünyada yeni doğan her 100 çocuktan
birinin doğuştan gelen yapısal kalp ya da damar
bozukluğuyla hayata gözlerini açtığı ve tedavi için
kullanılan kompleks üç aşamalı çocuk kalp damar
44
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,...56