CERN Başkanı Prof. Dr. Rolf Heuer ile
Bilim ve Toplum
Üzerine
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’ün Başkanı Prof. Dr. Rolf Heuer
ODTÜ’de açılan “Bilimi Hızlandırıyoruz” adlı serginin açılışı için Türkiye’deydi.
Bundan iki yıl önce kendisiyle bir röportaj yapmış, o sırada gündemde olan
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile ilgili konuları konuşmuştuk. Rolf Heuer’le bu
kez daha çok bilim ve toplum etkinlikleri, Higgs deneyinin son durumu,
tartışmalı Opera deneyi ve CERN’deki araştırmaların günlük yaşama
yansımalarıyla ilgili sohbet ettik.
Tablet BilgisayarlarTablet bilgisayarlar, aslında 20 yıldan uzun bir süredir bir şekilde hayatımızın
içindeydi. Ancak 2010 yılında iPad ortaya çıkana kadar kimsenin dikkatini çekmediler, tüketiciye
kendilerini kabul ettirmeyi başaramadılar. Oysa şimdi herkes tabletlerden bahsediyor,“PC’lerden Sonraki
Çağ”adlı yeni bir kavramı dile getiriyor. Sahi ne oldu da tabletler binlerce yıl sonra “yeniden”bu kadar
popüler oldu?
“PC’lerden
Sonraki Çağın”
Başlangıcı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Mayıs 2012
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56