Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Haziran 2012
cılara “
Bor
” Çağrısı
Projeleri Destek Programı
(
1003
)
Dünyadaki bor rezervinin yüzde 72’sine sahip ülkemizde bor
ürünleri çoğunlukla cam, seramik-frit, tarım ve deterjan
sektörlerinde kullanılıyor, yüzde 99,5’i ise ihraç ediliyor. Dünyada
ise uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar,
nanoteknolojiler ve enerji sektörü başta olmak üzere çoğu stratejik
500’e yakın alanda değerlendiriliyor. Ülkemizde bora dayalı
sanayinin gelişmesi, yaygınlaşması ve ülke ekonomisine
daha fazla katma değer sağlayabilecek bor
pazarının oluşması için TÜBİTAK, 1003 kodlu
destek programı kapsamında araştırmacılara
destek verecek.
1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı hakkında bilgi
veren TÜBİTAK Araştırma Destek
Programları (ARDEB) Başkan Vekili Doç.
Dr. Necati Demir, Ulusal Bilim Teknoloji
ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) çerçevesinde
belirlenecek öncelikli alanları kapsayan Ar-
Ge projelerini destekleyeceklerini söyledi.
Dünya bor piyasasını tek başına yönlendiren Türkiye, büyük kısmını ihraç ettiği
borun ülke içinde kullanım alanlarını yaygınlaştırmak için harekete geçti.
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ile çağrıya çıkan TÜBİTAK, bor
ürünleriyle ilgili Ar-Ge projesi hazırlayan araştırmacılara 2,5 milyon liraya
kadar destek verecek.
AytaçKaya
21
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...56