Bolu
Sakarya
Düzce
Karabük
Niğde
Kayseri
Sivas
Erzincan
Muş Bingöl
Bayburt
Erzurum
Sinop
Kastamonu
Zonguldak
Bartın
Bilgi Günleri
Ocak Ayında da Tüm
Hızıyla Devam Edecek
Konya, Karaman, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Afyon,
Isparta, Burdur, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep,
Kilis, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman,
Şanlıurfa, Ordu Giresun, Trabzon illerinde
gerçekleştirilecek toplantılar ile ilgili çalışmalar
sürdürülüyor.
TÜBİTAK, bilgi günleri aracılığıyla üniversitelerimizle
iletişim köprüleri kurmayı, destek mekanizmalarından
yararlanan araştırmacıların sayısını ve nitelikli proje
hazırlama kapasitesini de artırmayı hedefliyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Ocak 2012
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ayrıca
daha önce başlatılan bir uygulama kapsamında, araştırma
grupları 2012 yılında grup yürütme komitesi ve danışma kurulu
toplantılarından birini farklı bir ilde gerçekleştiriyor ve gittikleri
illerde TÜBİTAK akademik Ar-Ge destekleriyle ilgili bilgilendirme
toplantıları düzenliyor. 2011 yılı Aralık ayında Elektrik, Elektronik
ve Enformatik Araştırma Destek Grubu (EEEAG) Özyeğin
Üniversitesi’nde, Temel Bilimler Araştırma Destek Grubu (TBAG)
ise Muğla Üniversitesi’nde Grup Yürütme Komitesi ve Danışma
Kurulu toplantılarını gerçekleştirdi ve bilgilendirme toplantıları
düzenledi.
17
TÜBİTAK’tan üst düzey yöneticilerin ve destek
programları uzmanlarının katılımıyla
geçekleşen toplantılarda;
TÜBİTAK tarafından verilen akademik Ar-Ge
destekleri, uluslararası akademik Ar-Ge
destekleri ve bilim insanı de tekleri tanıtıldı,
Akademisyen ve bilim insanlarına yönelik
araştırma projelerinin hazırlanmasında başarı
ve başarısızlık nedenleri paylaşıldı,
Her il için o ilde yer alan üniversitelerin
akademik destek programları ile ilgili
istatistiksel verileri paylaşıldı ve o ile yönelik
önerilerde bulunuldu,
Toplantı sonunda yapılan geri bildirim anketleri
ile katılımcıların hem bilgi günleri hem de
araştırma destek mekanizmalarına dair görüş
ve önerileri alındı.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...44