Bolu
Sakarya
Düzce
Karabük
Niğde
Kayseri
Sivas
Erzincan
Muş Bingöl
Bayburt
Erzurum
Sinop
Kastamonu
TÜBİTAK, ulusal ve uluslararası akademik araştırma programları ve bilim
insanları desteklerine dair bilgi vermek üzere, 81 ilimizdeki üniversiteleri
ziyaret ediyor. Aralık ayında 20 ilde üniversite bilgi günleri
gerçekleştirildi.
29 Kasım 2011 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi ile başlayan bilgi günleri
kapsamında TÜBİTAK uzmanları, 5-8 Aralık 2011 tarihleri arasında Bolu-
Sakarya-Düzce-Karabük ve Niğde-Kayseri-Sivas-Erzincan illerinde,
19-22 Aralık 2011 tarihleri arasında da Muş-Bingöl-Bayburt-Erzurum,
Sinop-Kastamonu-Zonguldak-Bartın ve Balıkesir-Manisa-Uşak-Denizli
illerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenledi.
Toplantılarda akademik araştırma destek programları tanıtımının yanı
sıra bu desteklerden faydalanan araştırmacı sayısının artırılması amacıyla
çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Toplantılarda ayrıca proje yazma
konusunda tecrübeli, TÜBİTAK’a daha önce proje sunmuş başarılı
araştırmacılar, tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.
TÜBİTAK Ar-Ge Bilgi
Günleri Tüm Hızıyla
Devam Ediyor!
TÜBİTAK Aralık Ayında
20 İli Ziyaret Etti
16
TÜBİTAK, ulusal ve
uluslararası akademik
araştırma programları ve
bilim insanları desteklerine
dair bilgi vermek üzere, 81
ilimizdeki üniversiteleri
ziyaret ediyor. Aralık ayında
20 ilde üniversite bilgi
günleri gerçekleştirildi.
Erzincan Üniversitesi
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...44