TÜBİTAK Bülten - Sayı 219 - Mart 2020 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok. Yeter ki
netice alalım, en kısa sürede sonuca ulaşalım. Biz burada
yeni araştırma altyapısı kurmuyoruz, var olan altyapıları-
mızda en verimli şekilde birlikte çalışarak sonuca ulaşmak
istiyoruz” dedi.
“Sağlık Alanında da Başarı Elde Edeceğiz”
TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal da tüm
dünyada COVID-19 ile mücadele sürecinde bir seferberlik
yaşandığına dikkati çekerek, “Bilime olan ihtiyaç her za-
mankinden daha fazla. Bu süreçte kazanılan deneyimler,
açık bilişim yaklaşımları ve sanal ortamın avantajlarını kul-
lanarak konferansımızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
TÜBİTAK olarak bu süreçte desteklerini sürdüreceklerini
vurgulayan Prof. Dr. Mandal, kurum tarafından dünyada
COVID-19’a yönelik tüm bilimsel gelişmelerin yer aldığı
web portalını da oluşturduklarını hatırlattı. Prof. Dr. Mandal,
Bakan Varank’ın himayelerinde başlatılan COVID-19 Plat-
formu’nda kurumun bugüne kadar izlediği süreçlerden
farklı olarak hızlı bir şekilde destek süreçlerinin başlatıldı-
ğını belirterek, “Şu an 216 araştırmacımızın yer aldığı 14 aşı
ve ilaç geliştirme projesi yürürlükte. Savunma sanayimizde
olduğu gibi yerli ve milli teknolojilerimizle sağlıkta aşı ve
ilaç alanında da başarı elde edeceğiz” ifadesini kullandı.
Üç oturumda 14 konuşmacının yer aldığı konferans,
TÜBİTAK’ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak ya-
yınlandı. Konferansı izleyenlerin soruları da katılımcılara
canlı yayında iletildi ve yanıtları alındı.
Konferans sunumlarına
duyurular/covid-19-turkiye-platformu-asi-ve-ilac-gelistir-
me-sanal-konferansi-duzenledi
linkinden ulaşabilirsiniz.
Konferansı
linkinden izleyebilirsiniz.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...32
Powered by FlippingBook