TÜBİTAK Bülten - Sayı 219 - Mart 2020 - page 4

4
Bülten
2020
MART
C O V I D - 1 9 T ü r k i y e P l a t f o r m u , A ş ı v e İ l a ç G e l i ş t i r m e S a n a l K o n f e r a n s ı D ü z e n l e d i
COVID-19 Türkiye Platformu” koordinasyonunda, “Aşı
ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı” düzenlendi. 2 Nisan
2020 Perşembe günü düzenlenen Konferansın açılışında
konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank,
COVID-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi ile hem kim-
yasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7
farklı ilaç geliştirme projesinin yer aldığını bildirdi.
Türkiye’nin daha önce hiç yaşanmamış tarihi bir dönem-
den geçtiğini kaydeden Varank, toplantının COVID-19’a
odaklı Türkiye’deki ilk sanal konferans olmasının yanı sıra
pek çok yeniliğe de ev sahipliği yaptığına işaret ederek,
“Yapılacak her bir sunum, gerek yurt içinde gerekse yurt
dışında konuyu takip eden araştırmacılara ışık tutacak. Bu-
nunla birlikte, bu zorlu dönemi evlerinde geçiren üniversi-
te öğrencilerimizin buradaki bilimsel tartışmalardan ilham
almasını istiyoruz. Ben ilgili vatandaşlarımızın da bu yayı-
nı takip etmelerini oldukça önemsiyorum” diye konuştu.
Küresel bir tehditle mücadele ettiklerini belirten Varank,
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke ayrımının önemini
yitirdiğine ve dünyanın her yerinde insanların endişeli ve
huzursuz olduğuna işaret etti.
Varank, tüm dünya ülkelerinin insan sağlığını korumaya
hatta söz konusu salgını kökten çözmeye odaklandığının
altını çizerek, “Hastalık eğrisini ne kadar yatık hale getire-
bilirsek, bilimsel çözümlerin devreye girme şansı o derece
artıyor. Tabii işin ciddi bir ekonomik boyutu da var. Virüs,
dünya piyasalarını alt üst etmenin ve küresel ekonomiyi
resesyona sokmanın yanında, kurulu ekonomik düzene
ilişkin prensipleri de tamamen değiştirmeye başladı. Ba-
kınız küresel ekonomik boyutu henüz hiçbir kuruluş tam
anlamıyla öngöremiyor” ifadelerini kullandı. Tedarik zincir-
lerinin neredeyse koptuğuna dikkati çeken Varank, bugün-
ler geride bırakıldığında yeni bir dünyaya adım atılacağını,
tüketim kalıpları, üretim önceliklerinin baştan şekillenece-
ğini dile getirdi.
“Uluslararası Kuruluşlar Salgın Konusunda İşlevsiz Kaldı”
Varank, devletlerin ekonomiyi yönlendirmede daha
COVID-19 Türkiye Platformu, Aşı ve İlaç
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...32
Powered by FlippingBook