TÜBİTAK Bülten - Sayı 219 - Mart 2020 - page 2

2020
MART
Türkiye’nin COVID-19 İnteraktif
Web Portalı Yayında!
COVID-19 Türkiye Platformu,
Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal
Konferansı Düzenledi
Sf.4
Sahibi
TÜBİTAK adına, Başkan
Prof. Dr. Hasan Mandal
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Meryem Şahin Tütüncü
Yazı İşleri
Ayşe Keskalan
M. Mustafa Güven
A. İlay Keskinkılıç
Fotoğraf
(KurumsalFotoğrafÇekimi)
Adem Ayaz
Grafik Tasarım
Semih Volkan Pişkin
Sf.8
YayımTarihi
Yönetim Yeri
Atatürk Bulvarı No: 221
06100 Kavaklıdere / Ankara
T: 0312 298 14 26
F: 0312 467 29 98
e-posta:
06.04.2020
Yayın Türü
Yaygın Süreli
Başak Matbaacılık veTanıtım Hiz. Ltd. Şti.
Anadolu Bulvarı Meka Plaza No: 5/15
Gimat –Yenimahalle / ANKARA
Tel: (312) 397 16 17
Baskı
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...32
Powered by FlippingBook