TÜBİTAK Bülten - Sayı 219 - Mart 2020 - page 1

T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
TÜBITAK
Mart 2020
Sayı: 219
COVID-19 Türkiye
Platformu, Aşı ve
İlaç Geliştirme Sanal
Konferansı Düzenledi
COVID-19 ile Mücadele
Çağrısına Büyük İlgi: 1
Haftada 444 Başvuru
Gerçekleşti
Türkiye’nin COVID-19
İnteraktif Web Portalı
Yayında!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...32
Powered by FlippingBook