TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 38

38
Bülten
2020
OCAK
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K VKK ) Uyum Süreci ve Uygulama Yol Haritası” Eğitim Programı Gerçekleştirildi
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyum Süreci ve
Uygulama Yol Haritası” Eğitim Programı Gerçekleştirildi
Marmara Teknokent (MARTEK) ev sahipliğinde ve Univer-
sal & Partners işbirliği ile“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(KVKK) Uyum Süreci ve Uygulama Yol Haritası” eğitim prog-
ramı gerçekleştirildi. Av. Ahmet Furkan Acar; çalışanların, iş-
tirakçilerin ve müşterilerin verilerini kaydetmek durumunda
kalan şirketlerin veri sorumlusu olduklarını hatırlattı. Bu so-
rumluluğun gereği olan yasal düzenlemeler hakkında bilgi
verdi.
MARMARA TEKNOKENT TAHA Kuluçka Merkezi Lansmanı Gerçekleştirildi
Marmara Teknokent A.Ş. TAHA Kuluçka Merkezi Lansmanı
gerçekleştirildi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve
kuluçka firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda,
kuluçka merkezinin yeni yapılandırılması hakkında bilgi ve-
rildi. Aynı zamanda Marmara Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, TAHA Kuluçka
Merkezinin bölgemiz için öneminden bahsetti ve ileriye dö-
nük hedefler konusunda bilgiler verildi.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook