TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Metro “ATAY” ile Güvende
İstanbul ulaşımında günde 2 milyon yolcu taşıyan Metro
İstanbul’a ait metro, tramvay, füniküler hatlarında yolcuların
güvenliğini sağlamak için dünyada birkaç ülkenin gerçek-
leştirebildiği yüz tanıma sistemi, yerli kaynaklar ile bir Ar-Ge
projesi olarak Marmara Teknokent’te Teknoloji Serbest Böl-
gesinde faaliyet gösteren CuteSafe Teknoloji A.Ş. tarafından
geliştirildi.
Yerli ve milli olarak geliştirilen yüz tanıma sistemi isminin
de yerli ve özgün olması adına eski Türk mitolojisinde “Ce-
zalandırıcı, bilinen, tanınmış” anlamlarına gelen “ATAY” ismi
verildi.
Sistem sadece aranan suçluları yakalamak için değil, kay-
bolmuş çocuklar veya yaşlı insanlarımızın bulunması gibi
toplumun faydasına olabilecek durumlarda da kullanılabi-
liyor.
Geliştirilen yerli yüz tanıma sistemi başarılı algoritması
sayesinde dış ortam koşullarında 100 metre uzaklıktaki bir
şahsı hareketli kamera ile yüz bölgesi yakalanarak yüz tanı-
ma işlemini yapabiliyor. Bu sayede kişilerin belirli bir nokta-
dan, sabit bir kamera önünden geçmesi beklenmeksizin her
an yüz tanıma ve sorgulama kabiliyetine sahip.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook