TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 12

12
Bülten
2020
OCAK
C O S T U l u s a l B i l g i G ü n ü T Ü B İ T A K ’ t a G e r ç e k l e ş t i r i l d i
COST Ulusal Bilgi Günü TÜBİTAK’ta Gerçekleştirildi
COST Başkanı Prof. Dr. Paulo Ferrao ve TÜBİTAK Başkanı-
mız Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımlarıyla TÜBİTAK’ta COST
Ulusal Bilgi Günü gerçekleştirildi. Etkinlikte COST Kurulu-
şunun yeni yapısı, değişen kuralları ve COST fırsatlarından
faydalanma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Sunumunda
Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki dönüşüm ve Türkiye’nin bu
süreçlerdeki uluslararası faaliyetleri üzerinde duran TÜBİ-
TAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, etki yaratmak için
birlikte üretmenin ve uluslararası işbirliğinin önemini vur-
guladı. COST aksiyonları ve fonlama mekanizmaları hak-
kında bilgilendirmede bulunan COST Politika Uzmanı Bart
Veys ise Türkiye’nin katılım oranlarındaki artışa vurgu yaptı
ve etkinliğe olan yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. COST Ulusal Koordinatörü Prof. Dr. Arif Adlı’nın COST
Türkiye istatistikleri ve katılım kuralları konusunda da bilgi
verdiği etkinlikte COST Aksiyonu Yönetim Komitesi (Mana-
gement Committee-MC) üyeleri Prof. Dr. Müge Akkar Ercan
ve Dr. İrem Deniz Can deneyimlerini paylaştılar. COST’un
kariyer gelişimindeki rolü hakkında önemli örnekler veren
MC üyelerimiz katılımcıların COST hakkındaki farkındalığını
artırdılar. Kamu, sanayi ve akademiden 320’yi aşkın katılım-
cının yer aldığı etkinlikte son olarak Avrupa Birliği Çerçeve
Programlar Müdürü Dr. Ufuk Atay tarafından Ufuk2020 ve
UfukAvrupa Programları hakkında bilgilendirmede bulu-
nularak COST’un Avrupa Birliği Çerçeve Programlara giden
yoldaki önemi vurgulandı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook