TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 58

58
Bülten
2019
ARALIK
M A R T E K
i
l
e
B i
r
S a a t
E t k i
n l
i
ğ i
MARTEK ile Bir Saat Etkinliği
Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğrencileri MARMARA TEKNOKENT’te
Marmara Teknokent (MARTEK) firmaları, “Marmara Tekno-
kent ile Bir Saat” etkinliğinde bir araya geldi. Firmalar arası
sinerji yaratılması, ikili ilişkilerin artırılması, Teknokentimize
yeni başlayan firmaların mevcut firmalar ile kaynaştırılması,
firmaların istek, şikayet ve önerilerinin bire bir dinlenmesi
amacıyla düzenlenen etkinlikte firmalarımızı Marmara Tek-
Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencileri
Marmara Teknokent’i ziyaret etti. Marmara Teknokent Ar-Ge
Teşvikleri Uzmanı ve Danışmanı Abdulkadir Civaş, “Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) – TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek
nokent ile buluşturduk. Etkinlik boyunca MARTEK hizmet-
leri anlatıldı ve firmalardan gelen sorulara cevaplar verildi.
Yoğun katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte, günlük hayat-
tan iş dünyasına, projelerden teknolojiye dair birçok pay-
laşımlarda bulunuldu. Bir sonraki etkinlikte katılımcılardan
aldığımız sinerjimizi bir üste taşımayı hedefliyoruz.
Programları (TEYDEB) hakkında bilgiler verdi. MARTEK Tek-
noloji Transfer Ofisi (TTO) Birim Sorumlusu Deniz Yayla tara-
fından TTO faaliyetleri, Teknokent faaliyetleri ve girişimcilik
süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe aktarımı yapıldı.
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60
Powered by FlippingBook