TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 55

55
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSO) TUG Ziyareti
3. Asteroit Madenciliği ve Meteor Bilimi Çalıştayı
High Energy Astrophysics-2019
APSCO - Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (Asia Pasific Space
Cooperation Organization) heyeti TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ni
(TUG) ziyaret etti. Heyete,TUG tanıtımsunumu yapıldı ve gözle-
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), Ege Üniversitesi’nde dü-
zenlenen III. Asteroit Madenciliği ve Meteor Bilimi Çalıştayı’na
katıldı. UzmanYücel Kılıç, Başuzman Dr. İrek Hamitoğlu ve Uz-
man Oğuzhan Okuyan tarafından hazırlanan “Asteroit 2059
mevi ile ilgili bilgi verildi. Heyet lideri Dr. Manop Aorpimai ve
diğer ülke temsilcilerine TUG hatıraları takdim edildi.
(Baboquivari)’nin Fiziksel Parametrelerinin TUG Teleskopları
ile Araştırılması” isimli çalışması Çalıştayda sunuldu. Üçüncü-
sü düzenlenen bu Çalıştayda, ülkemizde yapılan meteor bili-
mi çalışmaları değerlendirildi.
Rus Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü (IKI) tara-
fından“High Energy Astrophysics-2019: Today andTomorrow
(HEA-2019)” Toplantısı Rusya’nın başkenti Moskova’da yapıl-
dı. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nden Başuzman Araştırma-
cı Dr. İrek Hamitoğlu bahsi geçen toplantıya poster bildirili
olarak katıldı.
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook