TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 54

54
Bülten
2019
ARALIK
TÜBİTAK BUTAL Tarafından Düzenlenen Resim Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüz-
de test/analizin önemi ile hayatımıza kattıklarının öğrenciler
arasında algılanıp yaygınlaştırılması için farkındalık yaratmak,
bilinç düzeylerini geliştirmek ve hayal güçlerini kullanarak ye-
teneklerinin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla, TÜBİTAK
BUTAL tarafından, Bursa’daki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
resmi ve özel okulların ortaokul (5,6,7,8’inci sınıflar) öğrencile-
ri arasında düzenlenen ”Laboratuvar Güvenliği”konulu resim
yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
TÜBİTAK BUTAL Tesislerinde gerçekleştirilen ve Bursa İl Milli
Eğitim Şube Müdürü Kemal Ünal’ın da katıldığı tören, TÜBİTAK
BUTAL Müdürü Sedat Aktaş’ın açılış ve karşılama konuşması
ile başladı.
Öğrenciler, veliler, danışman öğretmenleri ve okul müdür-
lerinin katıldığı törende, resim yarışmasında dereceye giren-
lere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verildi. Ayrıca,
değerlendirmeye giren 5, 6, 7 ve 8. Sınıfların her birinden ilk
üç resim belirlenip, toplam 12 resimden 2020 yılı TÜBİTAK
BUTAL Masa Takvimi oluşturularak, takvimde yer alan resim
sahibi öğrencilere de TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarından
hediye edildi.
Resim Sergisi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde
“Laboratuvar Güvenliği” konulu resim yarışmasında dere-
ceye giren ilk 12 eser, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde
ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Öğrencilerin hayal güçleri ve
geleceğe yönelik projeksiyonlarını yansıtan sergiye herkes
davetlidir.
(Resim Sergisi, 18 Aralık 2019 -2 Şubat 2020 tarihleri arasın-
da ziyaret edilebilir.)
Adres: Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Altınova Mah. Fuar
Cad. No:27 (Yalova Yolu Buttim Fuar Alanı Yanı) Osmangazi /
Bursa
T Ü B İ T A K B U T A L T a r a f ı n d a n D ü z e n l e n e n R e s i m Y a r ı ş m a s ı n d a Ö d ü l l e r S a h i p l e r i n i B u l d u
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook