TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 53

53
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM, Marmara Üniversitesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
Üniversite Öğrencileri Yerleşkemizde
TÜBİTAK BİLGEM–Marmara Üniversitesi Öğrencileri Buluş-
ması, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde gerçek-
leştirildi. İnsan Kaynakları Birimimiz tarafından organize edi-
len etkinlikte Proje yürütücülerimiz, Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle,
Merkezimizde yürütülen projelerden kendilerini haberdar
etmek ve mezuniyetleri öncesi ve sonrası muhtemel iş birli-
ği imkânlarını konuşmak üzere bir araya geldi. Düzenlenen
tanıtım ve tanışma etkinliğinin devamı niteliğinde ayrıca
yerleşkemize önümüzdeki günlerde teknik bir gezi gerçek-
TÜBİTAK BİLGEM, üniversite öğrencileri buluşmaları de-
vam ediyor. Üniversitelerde düzenlenen tanıtım etkinlikleri
sonrasında BİLGEM olarak, öğrencileri yerleşkemizde ağırla-
dık. Bu kapsamda sırasıyla Yıldı Teknik Üniversitesi, Sabancı
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniver-
sitesi öğrencileri ile bir araya geldik.
İnsan Kaynakları Birimimizin düzenlediği etkinliklerde
Proje yürütücülerimiz, üniversitelerin Bilgisayar Mühendis-
liği ve Elektronik Mühendisliği öğrencilerini Merkezimiz-
leştirilecek. Gezi programında öğrencilere ilgi alanlarına gi-
ren laboratuvarlar gezdirilecek ve proje ekipleriyle bir araya
gelmeleri sağlanacak.
Yoğun katılımın gözlendiği tanıtım etkinliğinde proje yü-
rütücülerimizden; Dr. Yasser el Kahlout, Dr. Kaya Demir,
Dr. F. Canan Pembe Muhtaroğlu ve Mehmet Can Döşlü op-
tik-lazer, tümdevre tasarımı, bulut bilişim ve büyük veri ve
siber güvenlik alanındaki projelerimizle ilgili öğrencilere bi-
rer sunum yaptılar.
de yürütülen projelerle ilgili bilgilendiriyor, mezuniyetleri
öncesi ve sonrası muhtemel iş birliği imkânlarını konuşma
imkânı buluyor. Sonrasında yerleşkemizde gerçekleştirilen
teknik gezilerde öğrencilere ilgi alanlarına giren laboratu-
varlar gezdiriliyor, daha kapsamlı sunumlar yapılıyor.
Son iki ayda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında dört
üniversitede 340 öğrenci, teknik gezilerde ise 80 öğrenciye
BİLGEM’in çalışma alanları anlatıldı ve kurumumuzun tanı-
tımı yapıldı.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook