TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 22

22
Bülten
7 Haziran 1978’de Gümüşhane’de doğan Nurhan ÖZLÜ
SICAKKAN, 2001’de Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyolo-
ji ve Genetik Bölümünden lisans derecesini almıştır. 2005
yılında doktora çalışmalarını Hücre Biyolojisi ve Genetik
alanında Max-Planck Enstitüsünde (MPI-CBG, Dresden, Al-
manya) tamamlamıştır. 2005-2010 yılları arasında, Harvard
Tıp Fakültesinde, Sistemler Biyolojisi bölümünde doktora
sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Harvard’daki çalışma-
ları EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü) uzun dönem
doktora sonrası araştırmacı bursu ile desteklenmiştir. Eylül
2010’da Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümüne katılmış ve hâlen aynı üniversitede Öğ-
retim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Doç. Dr. Nurhan ÖZLÜ SICAKKAN’ın araştırmaları, hücre
biyolojisi, kütle spektrometresi ve sayısal proteomik tek-
nikleri kullanarak normal ve kanserli hücrelerin bölünmesi
sırasında yeni moleküler mekanizmaların keşfedilmesi ve
bunların kanser tanı/tedavisinde kullanılması üzerinedir.
Özellikle hücre bölünmesi sırasında rol oynayan kinazla-
rın rollerine odaklanmaktadır. Türkiye’ye döndükten sonra
EMBO yerleşim desteği, Marie Curie Bursu, TÜBİTAK 1001
projeleri, Newton İleri Seviye Desteği ve ERA-Net araştır-
ma destekleri ile Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa’dan
kurduğu disiplinlerarası iş birlikçileri ile araştırmalarına de-
vam etmektedir. Araştırmaları Nature, Developmental Cell,
Molecular Cellular Proteomics, Current Biology, Journal of
Proteomic Research gibi bilimsel dergilerde yayımlanmış
olup toplamda 1700’ün üzerinde atıf almıştır. Journal of
Proteome Research, Journal of Proteomics, Biochemistry,
Proteomics ve Journal of Translational Medicine dergileri
ve TÜBİTAK için hakemlik yapmaktadır. Nurhan ÖZLÜ
SICAKKAN’ın yayın sayısı 19 olup h-indeksi 9’dur (Web of
Science - Mart 2019).
Doç. Dr. Nurhan ÖZLÜ SICAKKAN, akademik çalışmaların-
dan dolayı 2012 yılında L’Oréal Genç Bilim Kadını, 2013 yı-
lında TÜBA-GEBİP (Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı
Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı) ve 2017 yılında BAGEP
(Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı) ödül-
lerine layık görülmüştür.
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Sağlık Bilimleri
Doç. Dr. Nurhan ÖZLÜ SICAKKAN
Alanı:
Moleküler Biyoloji ve Genetik
“Hücre ve moleküler biyoloji ve kanser biyolojisi alanında hücre bölünmesi ve mitotik kinazların rolü konularındaki uluslararası düzeyde üstün
nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...60
Powered by FlippingBook