TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 18

18
Bülten
12 Eylül 1980’de İngiltere’de doğan Emine Ülkü SARITAŞ
ÇUKUR, lisans derecesini 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Elek-
trik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden, Mühendislik Fa-
kültesi birincisi olarak almıştır. Kazandığı “Stanford Graduate
Fellowship” bursu ile yüksek lisans derecesini 2004 yılında ve
doktora derecesini 2009 yılında Stanford Üniversitesi Elektrik
Mühendisliği Bölümünden almıştır. 2010-2013 yılları arasında
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de Biyomühendislik Bölü-
münde Siebel Stem Cell Enstitüsü doktora sonrası araştırma-
cı desteği ile araştırmalarına devam ederken, bir yandan da
2011-2012 arası Stanford Üniversitesi Radyoloji Bölümünde
General Electric Healthcare ile yürütülen araştırmalarda da-
nışmanlık yapmıştır. Ağustos 2013 itibarıyla Türkiye’ye dönüş
yapan Emine Ülkü SARITAŞ ÇUKUR, Bilkent Üniversitesi Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesidir ve
araştırmalarını Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans
Araştırma Merkezinde (UMRAM) yürütmektedir.
Emine Ülkü SARITAŞ ÇUKUR, araştırmalarında biyomedikal
görüntüleme alanında özellikle manyetik rezonans görüntüle-
me (MRG) ve manyetik parçacık görüntüleme (MPG) konula-
rına odaklanmıştır. Manyetik alanlar kullanarak görüntülemeyi
sağlayan bu iki teknoloji için yeni kontrast mekanizmaları ge-
liştirilmesi, hızlı tarama ile yüksek çözünürlüklü görüntü elde
edilmesi ve aynı zamanda kullanılan manyetik alanların insan-
lar üzerindeki etkilerinin anlaşılması konularında çalışmalar
yürütmektedir. Doktora çalışmaları sırasında geliştirdiği hedef-
lenmiş bölgelerde yüksek çözünürlüklü difüzyon ağırlıklı MRG
yöntemi, General Electric Healthcare tarafından tüm dünya
hastanelerinde (Türkiye dâhil) MRG tarayıcılarda kullanılabi-
lir hâle getirilmiştir. Doktora sonrası çalışmalarında, yenilikçi
bir görüntüleme teknolojisi olan MPG’de kullanılan manyetik
alanların insanlar üzerindeki sınırlarını belirlemede öncü katkı-
lar sağlamış ve böyleceMPG’nin ideal çalışma frekansının belir-
lenmesinde rol oynamıştır. Emine Ülkü SARITAŞ ÇUKUR’un ya-
yın sayısı 28 olup h-indeksi 16’dır (Web of Science - Mart 2019).
Emine Ülkü SARITAŞ ÇUKUR araştırmalarından dolayı 2015
yılında TÜBA-GEBİP (Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı
Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı), 2016 yılında BAGEP (Bilim
Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı) Ödüllerine ve
2017 yılında Bilim Kahramanları Derneği tarafından“Yılın Bilim
İnsanı Ödülü”ne ve ayrıca 2018 yılında Bilkent Üniversitesi“Öğ-
retimde Üstün Başarı Ödülü”ne layık görülmüştür.
Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü SARITAŞ ÇUKUR, 2016’dan bu yana
IEEE Türkiye, Women in Engineering Başkanı olarak görev yap-
maktadır. Aynı zamanda IEEETransactions onMedical Imaging
(TMI) dergisinde yardımcı editörlük, Nature Scientific Reports
ve International Journal on Magnetic Particle Imaging (IJMPI)
dergilerinde editörler kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir.
Araştırmaları TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu ve Era.NET iş birliği
programları tarafından desteklenmektedir.
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Mühendislik Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü SARITAŞ ÇUKUR
Alanı:
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
“Biyomedikal görüntülemealanındamanyetik rezonans görüntüleme (MRG) vemanyetikparçacıkgörüntüleme (MPG) konularındaki uluslararası
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...60
Powered by FlippingBook