TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 17

17
1 Şubat 1982 tarihinde Kars’ta doğan Uğur BOZKAYA, 1999
yılında Gazi Üniversitesi Kimya Bölümünde lisans eğitimine
başlamıştır. 2001 yılında TÜBİTAK tarafından yapılan yazılı
sınavda dereceye girerek TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme
Grubu Temel Bilimler Lisans Bursunu almaya hak kazanmış
ve 2001-2003 yılları arasında TÜBİTAK bursiyeri olarak lisans
programına devam etmiştir. 2003 yılında Gazi Üniversitesi
Kimya Bölümündenbirincilikle lisans derecesini almış ve 2004
yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde Lisans Son-
rası Doktora Programına başlamıştır. Doktora çalışmalarını
TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursiyeri (BİDEB-2211) olarak sür-
dürmüş ve doktora döneminin bir yılını (2009-2010) TÜBİTAK
Yurt Dışı Araştırma Bursiyeri (BİDEB-2214) olarak University of
Georgia’da, Prof. H. F. SCHAEFER’ın grubunda geçirmiştir.
Doktora çalışmalarını 2011 yılında tamamlayan Uğur
BOZKAYA, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümün-
de Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 2012-2013 yıl-
ları arasında bir yıllık süreyle National Science Foundation
(NFS) bursiyeri olarak Georgia Institute of Technology’de Prof.
C. D. SHERRILL’in grubunda çalışmalarına devam etmiştir.
2014 yılında Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümüne Doçent
olarak atanmıştır. 2012-2015 yılları arasında Atatürk Üniversi-
tesi, Kimya Bölümü BaşkanYardımcılığı görevini yürütmüştür.
2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümüne atanan
Uğur BOZKAYA, 2018 yılından bu yana aynı bölümde Teorik
Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmalarına devam et-
mektedir.
Uğur BOZKAYA, doktora çalışmalarını biradikalik termal dü-
zenlenme tepkime mekanizmalarının hesaplamalı kimya yön-
temleriyle aydınlatılması üzerine gerçekleştirmiştir. Doktora dö-
neminde tez çalışmalarına ilave olarak, elektronik yapı teorileri
veab initioprogramlamakonularınabüyük ilgi duymuştur. Uğur
BOZKAYA’nın doktora sonrası çalışmaları yeni elektronik yapı
teorilerinin geliştirilmesi, etkin programlanması ve gelişti-
rilen yöntemlerin önemli kimyasal sistemlere uygulanması
hakkındadır. 2012 yılında Prof. SHERRILL’in daveti üzerine
Psi4 ab initio yazılım programını (
)
geliştiren ekibe katılmış ve hâlen Psi4’ün ana yazarlarından
birisi olarak
) geliş-
tirdiği yöntemleri Psi4 paketine dâhil etmektedir. 2019 yılında
Q-Chem yazılımının (
) geliştiricileri
arasına katılmıştır.
Journal of Chemical Theory and Computation, Journal of
Chemical Physics, Physical Chemistry Chemical Physics, Jour-
nal of Physical Chemistry A/B/C/Letters, Journal of Computa-
tional Chemistry, Inorganic Chemistry, International Journal
of Quantum Chemistry, Molecular Physics Turkish Journal
of Chemistry ve Turkish Journal of Physics dergileri ve TÜBİTAK
için hakemlik yapmaktadır. Şimdiye kadar 4 adet TÜBİTAK-1001
projesinin yürütücülüğünü yapmıştır. Türkiye Kimya Olimpiyat
Komitesinde eğitmen ve üye olarak görev almış, hâlen de ko-
mite Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. Ayrıca, 2018 yılın-
dan bu yana Uluslararası Kimya Olimpiyatları Yönetim Kurulu
üyesidir.
Uğur BOZKAYA, yaptığı bilimsel çalışmalar neticesinde
2015 yılında TÜBA-GEBİP (Türkiye Bilimler Akademisi Üstün
Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı) ile BAGEP (Bilim
Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı) ödüllerine,
2013, 2014 ve 2015 yılları Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teş-
vik Ödülleri kapsamında, Fen Bilimleri Alanı Makale dalında
birincilik ödülüne, 2018 yılı Hacettepe Bilim Teşvik Ödülüne
layık görülmüştür.
Yayın sayısı 42, h-indeksi 16 (Web of Science - Mart 2019)
olan Doç. Dr. Uğur BOZKAYA, yeni elektronik yapı teorilerinin
geliştirilmesi ve önemli kimyasal sistemlere uygulanması ko-
nularında çalışmalarına devam etmektedir.
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Temel Bilimler
Doç. Dr. Uğur BOZKAYA
Alanı:
Teorik Kimya
“Teorik Kimya alanında optimize orbitalli teoriler, pertürbasyon teorisi, coupled cluster yöntemleri, analitik türevler ve ab initio programlama
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...60
Powered by FlippingBook