TÜBİTAK Bülten - Sayı 213 - Eylül 2019 - page 1

T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
TÜBITAK
“Yurt Dışındaki Türk Bilim
İnsanları 4. Kurultayı”
Gerçekleştirildi
TÜBİTAK’ın Elektrikli
Araç Yarışlarında
Şampiyonlar Belli Oldu
TEKNOFEST
İkinci Yılında da Büyük
Bir Coşkuyla Gerçekleşti
Eylül 2019
Sayı: 213
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...48
Powered by FlippingBook