TÜBİTAK Bülten - Sayı 212 - Ağustos 2019 - page 1

T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
TÜBITAK
TEKNOFEST 2019
Kapsamında Düzenlenen
Roket Yarışları Başladı
Milli Takımımız Avrupa Genç
Bilgisayar Olimpiyatından
Madalya ile Döndü
TÜBİTAK, TEKNOFEST
2019’da
Ağustos 2019
Sayı: 212
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...36
Powered by FlippingBook