Page 10 - bideb_bulten_08.07.2022_digital
P. 10

NELER YAPTIK?
         “Cumhurbaşkanı


         Erdoğan’ın liderliğinde

             “Milli Teknoloji
            “Milli Teknoloji


                       Hamlesi”
                      Hamlesi”


           vizyonuyla çalışıyoruz”


    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa değerlendirmesinde bulundu.     Törende konuşan Milli Eğitim
    Varank, konuşmasında, bilim     Bakan Varank, “ Ödül törenini    Bakanı Mahmut Özer, gençlerin
    ve teknoloji ışığında yapılan tek  gerçekleştirdiğimiz lise öğrencileri  güncel bilim ve teknoloji
    bir icadın bile birçok gelişmenin  araştırma projeleri yarışması    etkinliklerine katılımlarını teşvik
    tetikleyicisi olduğuna işaret ederek,  bizim etkinliklerimizden sadece  etmek için TÜBİTAK tarafından
    bu alandaki gelişmelerin sadece   birisi. Geleceğin Aziz Sancar'ları  53 yıldır istikrarlı bir şekilde
    ekonomik anlamda değil sosyal ve  olacak gençlerimiz, bu yarışma   düzenlenen etkinliğe katılan
    kültürel anlamda da büyük çaplı   ile daha küçük yaşlarda araştırma  öğrencileri kutladı. Özer, gençlerin
    değişiklikleri başlattığına dikkati  projeleri yürüterek bilim ve   bu etkinliğe katılmalarında
    çekti.               teknoloji dünyasına adımını atıyor,  fedakârlık gösteren öğretmenler ile
    Bakan Varank, "Bugün Türkiye    ülkemizin araştırma kapasitesine  öğrencilerin ailelerini de tebrik etti.
    çok farklı. Bugün, büyük ve     katkı sağlıyorlar. Bugün ödüllerini
    güçlü bir Türkiye var. Teknoloji  takdim edeceğimiz gençlerimiz    “Bugün en büyük gurur
    geliştirme bölgeleri, Ar-Ge     biyolojiden kimyaya, fizikten    bilim ve teknoloji alanında
    merkezleri, araştırma altyapıları,  matematiğe, psikolojiden      proje geliştiren lise
    organize sanayi bölgeleri, endüstri  sosyolojiye farklı alanlarda çok
    bölgeleri, bilim merkezleri, bilim  başarılı araştırmalara imza attılar."  öğrencilerimizin”
    festivalleri, Deneyap atölyeleriyle  dedi.
    gençlere üst düzey imkanlar     Yarışmalarda ter döken tüm     Törende konuşan TÜBİTAK
    sunan bir Türkiye var. Her şeyden  gençleri tebrik eden Varank,    Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
    önemlisi bu imkanları en güzel   organizasyonda emeği geçenlere   yarışmanın önemine dikkat çekti.
    şekilde kullanabilen bir gençliğimiz  teşekkür etti.          “Bugün burada ülkemizin ihtiyaç
    var. İnanın biz gençlerimizle                      duyduğu ve duyacağı bilim ve
    sadece gurur duymuyoruz,                        teknoloji temelli insan kaynağının
    gençler sayesinde biz de motive   “TÜBİTAK tarafından 53       geliştirilmesi için 53 yıldır
    oluyoruz, işimizi aşkla, şevkle,  yıldır istikrarlı bir şekilde    yürüttüğümüz ‘Lise Öğrencileri
    dört elle sarılarak yapıyoruz."                     Araştırma Projeleri Final Yarışması
                      düzenlenen etkinliğe katılan    Ödül Töreni’ni gerçekleştirmek
                      öğrencileri kutluyorum”       için bir araya geldik.” diyen
     8
                                        TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15