Kimler başvurabilir?

Çağrı duyurusundaki nitelikleri taşıyan ve üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun kişiler başvurabilir.

Açık öğretim fakültesi mezunları başvurabilir mi?

Hayır, başvuramaz. Mevzuat gereği, destekten örgün öğrenim veren üniversitelerin mezunları faydalanabilir. Açık öğretim fakülteleri örgün öğrenim vermediğinden, mezunları bu programa başvuramaz.

Lisans mezuniyetinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş ancak hâlihazırda yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olan kişiler başvurabilir mi?

Evet, başvurabilir.

Şirket ortağı olan kişiler programa başvurabilir mi?

Hayır, başvuramaz. Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler programa başvuramaz. Başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılması durumunda başvuru yapılabilir. Ayrıca Uygulama Esaslarında belirtilen koşulları sağlayan başlangıç firmalarının kurucu ortağı olan kişiler de programa başvurabilir.

Aynı çağrı döneminde birden fazla iş fikri ile başvuru yapılabilir mi?

Hayır, yapılamaz. Aynı çağrı döneminde tek bir iş fikri ile başvuru yapılabilir.

İş fikri başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Çağrıda belirtilen tarihler arasında PRODİS üzerinden elektronik olarak yapılır.

Çağrılar, hangi tarihlerde açılır?

1512 programının, her yıl en az 1 (bir) çağrısı açılır ancak çağrı tarihleri için belirli bir zaman aralığı yoktur.

İş fikri konularında sınırlama var mıdır?

Hayır, yoktur. Programa her alandan teknoloji odaklı yenilikçi iş fikirleri sunulabilir.

Hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de TÜBİTAK’tan, aynı ya da farklı iş fikri ile sermaye desteği alınabilir mi?

Hayır, alınamaz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teknogirişim sermaye desteği almış kişiler iş fikri başvurusunda bulunamaz.

Bu destek “Teknogirişim” desteği midir?

Hayır, değildir. Bu program, TÜBİTAK Kanunu, TEYDEB Yönetmeliği ve ilgili Uygulama Esasları kapsamında yürütülen bir programdır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknogirişim Sermaye Desteği Programından farklı mevzuata tabidir.

Matbu evraklar hangi adrese gönderilir?

TÜBİTAK Başkanlık’ın “Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara” adresine gönderilmelidir.
Evrakların TEYDEB’e en kısa sürede ulaşabilmesi için, göndericinin, ad soyad, program adı, proje numarası ve gönderilme sebebini içeren bir ön yazıyı eklemesi gerekir.

Aşama 1’de verilecek girişimcilik eğitimi ücretli midir?

Hayır, TÜBİTAK’ın girişimciye sağladığı eğitimler ücretsizdir.

Şirket kuruluş giderlerinde herhangi bir indirim/muafiyet uygulanır mı?

Hayır, uygulanmaz. 2. aşamada destek alacak girişimci için, Ticaret Odaları ve Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde, şirket kuruluş giderlerinde uygulanan bir muafiyet yoktur.