Uluslararası

-A +A

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen uluslararası faaliyetlerin amacı Türkiye’nin bilim ve teknoloji yeteneğini ulusal önceliklerimiz ve dış politikamız doğrultusunda geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla;

 • Çok taraflı ve ikili düzeyde uluslararası işbirliği programlarını oluşturmak, ulusal koordinasyonunu yürütmek,
 • Uluslararası işbirliği projelerinin oluşturulmasını, desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 • Bilim insanı değişimi yapmak,
 • Ülkemizin bilimsel ve teknolojik platformlarda etkin şekilde temsil edilmesini sağlamak ve
 • Bilim diplomasisi faaliyetleri yürütmektir.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı; bu misyonu İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü (İÇİM) ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü (AB ÇPM) aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü (İÇİM), ikili işbirliği ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu bir birim olarak TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’na bağlı çalışmaktadır.

İÇİM Faaliyetleri;

 • Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde; ikili ve çoklu ilişkiler kapsamında yabancı heyetlerle yapılan görüşmeleri organize ve koordine etmek,
 • Uluslararası Bilim Teknoloji ve Yenilik (BTY) anlaşma, protokol, program metinlerinin hazırlanmasına ve imzalanmasına katkı sağlamak,
 • İkili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde BTY proje taleplerini değerlendirmek ve gerçekleştirmek,
 • Anlaşmalar kapsamındaki uzman değişimleri, ortak bilimsel toplantılar, çalışma ziyaretleri gibi etkinliklere maddi destek sağlamak,
 • Türk bilim insanlarının, çeşitli Avrupa araştırma programları, bölgesel örgütler ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinliklere katılımını sağlamak ve
 • Uluslararası BTY programlarını izlemek, duyurmak ve bu programlara katılım sağlamaktır.

AB Çerçeve Programları (AB ÇP), Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması ve uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından biridir. İlki 1984 yılında başlayan ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı olan AB ÇP, Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir.

AB ÇP’nin ulusal koordinasyon görevi, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren AB Çerçeve Programları Müdürlüğü (ABÇPM) tarafından yerine getirilmektedir. İlgili Müdürlük, aynı zamanda resmi olarak Avrupa Komisyonu tarafından AB ÇP ile ilgili faaliyetleri yürüten birimlere verilen Ulusal Koordinasyon Ofisi sıfatıyla görev yapmaktadır.

ABÇPM Faaliyetleri;

 • Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) hakkında bilgilendirmek ve bu programlara katılımı teşvik edici etkinlikleri yapmak,
 • Konusuyla ilgili AB ÇP projelerini yürütmek,
 • AB ÇP için verilen TÜBİTAK desteklerini düzenlemek ve takip etmek,
 • Projelere ortak bulma çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Araştırmacıların dolaşımını kolaylaştırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek ve
 • Bilim, teknoloji ve yenilik alanında mali ve hukuki düzenlemelere yönelik girişimlerde bulunmaktır.

 

İletişim:
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
Adres:
TÜBİTAK Başkanlık Tunus Caddesi No:80
06100 Kavaklıdere / Ankara
TÜRKİYE
Tel: (+90 312) 298 17 50
Faks: (+90 312) 427 74 83
E-posta: uidb@tubitak.gov.tr