2019 Yılında Ödül Alanlar

-A +A

2019 Yılı Bilim ve Teşvik Ödüllerini Kazananlar Listesi

BİLİM ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

 

Prof. Dr. Ahmet GÜL

“Kimya alanında metal kompleksleri ve özellikle ftalosiyanin kimyası konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Kimya (Anorganik Kimya)

Araştırma Alanları: Anorganik Kimya, Koordinasyon Kimyası

Görev Yeri: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.kimya.itu.edu.tr/TR/ahmet-gul.htm

 

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

 

Prof. Dr. Erdal ARIKAN

“Haberleşme sistemleri alanında kanal kodlaması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Haberleşme Sistemleri

Araştırma Alanları: Enformasyon ve kodlama kuramı

Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: www.ee.bilkent.edu.tr/~arikan  

 

SAĞLIK BİLİMLERİ

 

Prof. Dr. Kazım ŞAHİN

“Kronik hastalıklar (kanser, metobolik sendrom, obezite vb.) ve çevresel stres faktörleri alanında (i) korunma ve tedavi stratejilerinin belirlenmesi; (ii) moleküler beslenme; (iii) beslenme alanında yeni ürünlerin geliştirilmesi ve biyoteknoloji uygulamaları (iv) fitokimyasalların doğru ve etkin kullanımı konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Araştırma Alanları: Stres ve kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde hedef bazlı moleküler beslenme yaklaşımları

Görev Yeri: Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 

Daha fazla bilgi için:  https://abs.firat.edu.tr//ksahin

 

SOSYAL BİLİMLER

 

Prof. Dr. Syeda Arzu WASTI

“Örgütsel davranış/psikoloji alanında bağlılık, güven ve iş yeri şiddeti konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon

Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Kültürel Psikoloji 

Görev Yeri: Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi 

Daha fazla bilgi için:  https://som.sabanciuniv.edu/tr/faculty-members/detail/165

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

 

Doç. Dr. Uğur BOZKAYA

“Teorik Kimya alanında optimize orbitalli teoriler, pertürbasyon teorisi, coupled cluster yöntemleri, analitik türevler ve ab initio programlama konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Teorik Kimya

Araştırma Alanları: Teorik Kimya, Hesaplamalı Kimya 

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için:  http://www.bozkayalab.hacettepe.edu.tr

 

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

 

Doç. Dr. Alper UZUN

“Enerji alanında kullanılan katalizörlerdeki ve gaz depolama/ayırma malzemelerindeki yapı-performans ilişkilerinin atomik seviyede belirlenmesi ve bu bilgi ışığında söz konusu malzemelerin çeşitli enerji uygulamaları için yüksek performans sağlayacak şekilde geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Kimya ve Biyoloji Mühendisliği

Araştırma Alanları: Enerji uygulamalarına yönelik hidrokarbon dönüşümleri için katalizörlerin ve gaz depolama/ayırma işlemleri için malzemelerin geliştirilmesi

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için:  http://home.ku.edu.tr/~auzun/

 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü SARITAŞ ÇUKUR

“Biyomedikal görüntüleme alanında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve manyetik parçacık görüntüleme (MPG) konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Araştırma Alanları: Biyoteknoloji, biyomedikal görüntüleme sistemleri, manyetik rezonans görüntüleme  (MRG), manyetik parçacık görüntüleme (MPG), biyomedikal görüntü işleme, biyoloji ve tıp alanlarında elektromanyetik, biyomedikal görüntülemede kullanılan manyetik alanların insanlar üzerindeki etkileri.

Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü,  UMRAM

Daha fazla bilgi için: http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~saritas/

 

SAĞLIK BİLİMLERİ

 

Doç. Dr. Nurhan ÖZLÜ SICAKKAN

“Hücre ve moleküler biyoloji ve kanser biyolojisi alanında hücre bölünmesi ve mitotik kinazların rolü konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Moleküler Biyoloji ve Genetik

Araştırma Alanları: Hücre Biyolojisi ve Protein Analizi

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi

Daha fazla bilgi için: https://cell-proteomics.ku.edu.tr

 

Prof. Dr. Güliz Nigar GÜNCÜ

“Periodontoloji alanında kişiselleştirilmiş ağız sağlığı yaklaşımları oluşturabilmek adına, hasta başı tanı kitlerinin klinik ortamda kullanılabilmesi hedefine yönelik olarak periodonditis ve peri-implantitis patogenezlerinde rol oynayan biyobelirteçlerin saptanması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Periodontoloji

Araştırma Alanları: Peri-implantitis patogenezi, periodontitis patogenezi

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://avesis.hacettepe.edu.tr/guliz/

 

Doç. Dr. Uğur CANPOLAT

“Kardiyoloji Bilim Dalı-Aritmi ve Elektrofizyoloji alanında Atriyal Fibrilasyon ve Katater ablasyon konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 

Anabilim Dalı: Kardiyoloji 

Araştırma Alanları: Aritmi ve Elektrofizyoloji, Koroner Arter Hastalığı, Kardiyovasküler Görüntüleme

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/115.html?drid=619

 

SOSYAL BİLİMLER

 

Doç. Dr. F. Nükhet HARMANCIOĞLU GÜR

“Stratejik pazarlama ve inovasyon yönetimi alanlarında rekabet iş birliği dualitesinin pazarlama ve inovasyona etkisi ve finansal sonuçları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Pazarlama

Araştırma Alanları: Stratejik Pazarlama Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme ve Uluslararası İşletme

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Daha fazla bilgi için: https://nukhetgur.wixsite.com/nharmancioglu

 

Doç. Dr. Şener AKTÜRK

“Bölge çalışmaları, Etnik Çalışmalar ve Uluslararası İlişkiler alanlarında farklı ulus devlet modelleri ve etnik politikalardaki süreklilik ve değişimin sebepleri ve sonuçları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Uluslararası İlişkiler

Araştırma Alanları: Bölge çalışmaları, Etnik Çalışmalar, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~sakturk/cv.html

 

Prof. Dr. Yavuz AKBULUT

“Bilgisayar Destekli Öğretim ve Bilişim Etiği alanındaki özgün araştırmaları ve uluslararası düzeydeki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Eğitim Bilimleri Temel Alanı/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Araştırma Alanları: Bilgisayar Destekli Öğretim

Görev Yeri: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://yavuzakbulut.net

 

Doç. Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS

“Kariyer psikolojik danışmanlığı alanında çalışma psikolojisi kuramı çerçevesinde kariyer uyumluluğu, çalışma iradesi ve sosyal bilişsel kariyer kuramı çerçevesinde kariyer karar verme özyeterliği ve kariyer kararsızlığı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Araştırma Alanları: Kariyer Psikolojik Danışmanlığı

Görev Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

Daha fazla bilgi için:  https://personel.omu.edu.tr/tr/aysenur

 

Doç. Dr. Gül GÜNAYDIN

“Sosyal psikoloji alanında kişilerarası ilişkiler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Psikoloji

Araştırma Alanları: Sosyal Psikoloji, Kişilerarası İlişkiler, Romantik İlişkiler, Bağlanma, Duyarlılık, İlk İzlenimler

Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://gulgunaydin.bilkent.edu.tr/index.html

 

2019 YILI PROF. DR. FUAT SEZGİN BİLİM TARİHİ ÖDÜLÜ

 

Prof. Dr. Esin KAHYA

“Bilim tarihi alanında doğa bilimleri ve tıp tarihi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle 2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı:  Bilim Tarihi

Araştırma Alanları: Bilim Tarihi, Bilim Felsefesi, Tıp Tarihi, Etik, Tıp Etiği, Biyoloji Tarihi

Görev Yeri: Ankara Üniversitesi, Emekli