Hakkımızda

-A +A

Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 4. ve 21. Maddelerine dayanılarak Bilim Kurulu kararı ile Nisan 2016’da kurulmuştur.

TTO Başkanlığı’nın amacı kurumun sahip olduğu fikri mülkiyet haklarının ve sair hakların koruma altına alınması, ticarileşme süreçlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda transfer süreçlerinin yönetilmesidir.

TTO’nun işleyişi, yetkileri ve görevleri TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları’yla belirlenmiştir.

TTO Başkanlığı aşağıdaki birimlerden oluşur;

  1. Fikrî Mülkiyet Müdürlüğü,
  2. Ticarileştirme Müdürlüğü,
  3. Mali İşler Müdürlüğü.

Fikri ürün Patent ise "Buluş Bildirim Formu" doldurulup bütün buluşçular tarafından ön sayfalar paraf, arka sayfalar imzalanarak taranıp resmi yazıya ek olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden, ayrıca asılları da posta yolu ile TTO Başkanlığına bildirilmelidir. Fikri ürünlerden teknoloji transferine konu olabilecekler ise "Teknoloji Transferi Bildirim Formu" doldurularak bildirilmelidir.

"Buluş Bildirim Formu" ve "Teknoloji Transferi Bildirim Formu" için Başkanlığımız ile irtibata geçebilirsiniz.

İletişim

e-posta: tto@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 1401