BM ve TÜBİTAK TEYDEB İşbirliğiyle Tasarlanan Temiz Gelecek Fonu Tanıtıldı; Temiz Teknoloji Start-Up’larına Ödülleri Verildi

-A +A

Temiz Gelecek Fonu (TGF) tanıtımı ve Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı’nın (GCIP) 2017 yılı ödül töreni etkinliklerini içeren “Temiz Gelecek Fonu Tanıtım Etkinliği ve Ödül Töreni”; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve TÜBİTAK-TEYDEB işbirliğinde tasarlanan Temiz Gelecek Fonu oluşumu hakkında bilgi verilen ve Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) 2017 ile Bireysel Genç Girişim Programı (BiGG) kapsamında derece alan 9 temiz teknoloji Start-Up’ına ödüllerinin verildiği “Temiz Gelecek Fonu Tanıtım Etkinliği ve Ödül Töreni”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katılımıyla Ankara’da düzenlendi.
Bakanlık olarak temiz teknoloji girişimlerini, bundan sonra da artan oranda desteklemeye devam edeceklerini bildiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, gelişirken, değişirken ve büyürken, gelecek nesillere, yaşanabilir bir dünya bırakmanın çok önemli olduğunu söyledi. Küresel Temiz Teknolojiler İnovasyon Programı kapsamında, çevreye yönelik risklere çare olmaya çalıştıklarını anlatan Özlü, "Gelecek teknolojide, gelecek Ar-Ge'de, gelecek inovasyonda. Ama temiz gelecek, temiz teknolojide. Temiz gelecek, temiz teknolojileri sağlamak için geliştirilecek olan Ar-Ge'lerde, inovasyonlarda" dedi. Temiz teknoloji için çalışan firmaların ödüllendirilmesinin bu anlamdaki farkındalığın artırılmasında son derece önemli olduğuna işaret eden Özlü, bu tür programlar sayesinde, temiz teknolojiden ilham alan iş fikirlerinin, ticari hayatta çok daha fazla karşılık bulacağını kaydetti. Özlü, bakanlık olarak temiz teknoloji girişimlerini, bundan sonra da artan bir oranda desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bilim merkezi, teknoloji, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefimize, tertemiz bir şekilde ulaşmak için, üzerimize ne düşerse yapacağız. Küresel Temiz Teknolojiler İnovasyon Programı’nın, temiz bir geleceğe ulaşmamızdaki rolünden, büyük memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: ”Küresel Güçlükler Bizleri Daha Fazla Yeni ve Yenilikçi Girişimlere Yöneltiyor”

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da küresel temiz teknolojiler yenilikçilik programı (GCIP) sürecinin 5 yıldır UNIDO ile TÜBİTAK birlikte başlatılan girişimle ve birçok kurumun iş birliğinde sürdüğünü hatırlattı. Doğal kaynaklar ile su kaynaklarının azalması, enerji ihtiyacının artması, çevre kirliliği gibi küresel güçlüklerin bizleri daha fazla yeni ve yenilikçi girişimlere yönelttiğine işaret eden Prof. Dr. Mandal, yeni ve yenilikçi iş fikirlerinin ilgili kurumların kuruluşların iş birliğiyle hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK'ın çalışmalarına ve destek programlarına da değinerek, yakında yeni destek programlarını da paylaşacaklarını bildirdi. Yeni bir girişimcilik fonunun oluşturulmasına ilişkin karar alındığını anımsatan Prof. Dr. Mandal, girişimcilik eko sisteminin niteliği artırma konusunda katkı sunacaklarını ifade etti.
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Türkiye Temsilcisi ve Bölgesel İşbirliği Merkezi Direktörü Süleyman Yılmaz da Temiz Teknoloji İnovasyon Hızlandırma Programının büyüdüğünü ve geliştiğini anlatarak, kamu ve özel kuruluşların verdiği destekle Temiz Gelecek Fonunun kurulmasına imkan sağlayarak önemli bir başarıya imza attığını söyledi. TÜBİTAK Girişimcilik Destekleme Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri Sinan Tandoğan ise yenilenebilir kaynaklardan özenle üretmeye, dönüştürerek ve paylaşarak tüketmeye ve yeniden kullanıma dayanan bir model ile kalkınmayı hedeflediklerini belirterek, teknoloji girişimlerini ciddi bir yatırım alanı olarak görmeye başlayan yatırımcılarla karşılaşmanın memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, temiz teknolojiler alanında başarı gösteren girişimcilere ödülleri verildi.

GCIP Süreçlerinde Binden Fazla Teknogirişim Firması Kuruldu, Yüzden Fazla Temiz Teknoloji Girişimcisi Destek Aldı

Son 5 yılda TÜBİTAK tarafından yürütülen, banka ve üniversitelerin paydaşı olduğu Bireysel Genç Girişim Programı (BiGG) ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı himayesinde, TÜBİTAK ev sahipliğinde, UNIDO tarafından yürütülen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB ve TTGV’nin paydaşı olduğu, Uluslararası Temiz Teknolojiler Girişimcilik Hızlandırma Programı (GCIP) süreçlerinde 1000’den fazla teknogirişim firması kuruldu ve 100’den fazla temiz teknoloji girişimcisi destek aldı.
Bu süreçte özellikle temiz teknolojilerle geliştirilen yenilikçi ürün ve hizmetlerin pazara ulaşmasının özel bir çaba gerektirdiği görüldü. TGF ile GCIP ve BiGG programlarında başarılı olan temiz teknoloji iş fikirlerinin ticarileşmesi, girişimlere ek kaynak sağlayarak kapasite oluşturulması ve küresel pazarlarda yer almalarının sağlanması hedefleniyor. Yurt içi ve yurt dışı paydaşlarıyla başlatılan bu fonun etrafında şekillenecek insiyatifin sürdürülebilir büyümeye katkısı bekleniyor.
Tematik Girişimciliğin Odağında Bir İlk; Küresel Temiz Teknolojiler İnovasyon Programı-GCIP
Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir endüstriyel kalkınmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Küresel Çevre Fonu (GEF) ile birlikte Enerji ve Çevre ana temalarında bazı kategorilerde girişimci iş fikirlerinin desteklenmesine yönelik dünyanın en geniş ve en kapsamlı girişimcilik hızlandırma programını yürütüyor.
Küresel iş birliği arayışına cevap olarak doğan Küresel Temiz Teknolojiler İnovasyon Programı (Global Cleantech Innovation Programme-GCIP), temiz teknoloji alanlarında faaliyet gösteren tüm girişimcileri geleceği şekillendirecek sürdürülebilir üretim gerçekleştirmeleri ve girişimlerini hızlandırmaları yolunda kaynak sağlayarak destekliyor.
Türkiye’de T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, TÜBİTAK ev sahipliğinde, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde 2014’den beri yürütülmekte olan GCIP kapsamında temiz teknoloji inovasyonları teşvik edilirken aynı zamanda, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji, Su Verimliliği, Atıktan Enerji Üretimi ve Yeşil Binalar alanlarında çalışmakta olan KOBİ’ler ve genç Start-Up’lar da destekleniyor.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) da GCIP’in diğer ulusal paydaşları arasında yer alıyor.

İçeriğinde bir de yarışma barındıran GCIP hızlandırıcı programı kapsamında girişimciler, başta Eğitim ve Mentorluk destekleri olmak üzere, Tanıtım ve Sermayeye Ulaşım kilit aktiviteleri ile de geliştiriliyor.

 

17.05.2018