TTO’lar Ufuk 2020 II. İstişare Toplantısı Düzenlendi

-A +A

“Ufuk 2020’de TTO’lar Genel İstişare İkinci Toplantısı” 13 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.

“Ufuk 2020’de TTO’lar Genel İstişare Toplantıları’nın ikincisi, 13 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da düzenlendi. Toplantı, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve TÜBİTAK’tan 70’in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi. TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş ve TEYDEB Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri Ahmet Rıza Balım tarafından açılış konuşmalarının gerçekleştirdiği toplantıda, Ufuk 2020 Programında ve ulusal koordinasyon sürecinde TTO’ları ilgilendiren güncel konular ele alındı.

Hakan Karataş’ın gerçekleştirdiği sunum kapsamında, Ufuk 2020 kapsamında sonuçları açıklanan ilk çağrılar değerlendirildi, Ufuk 2020 Yol Haritası mevcut tasarısı, uluslararası işbirliklerine katılımı özendirmeye yönelik varolan destekler ve ödüller ile ilgili güncel bilgiler paylaşıldı. Bununla birlikte, TTO’ların talepleri ile zenginleştirilen yeni destek ve ödül programlarına yönelik planlamalar da aktarıldı. TTO’lar tarafından hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulan Ufuk 2020 Eylem Planı iyi uygulama örnekleri katılımcılar ile paylaşıldı, eylem uygulamalarının geliştirilmeleri yönünde önerilerde bulunuldu. Ardından 29 Ocak 2015 tarihinde Çerçeve Programlarda deneyim kazanmış Türk hakemler ile düzenlenen çalıştay kapsamında TTO’lara yönelik getirilen öneriler ve TTO’lardan bu kapsamda beklentiler tartışıldı. Her bir TTO ile birebir çalışarak Ufuk 2020 kapsamında yönlendirmelerde bulunacak Ufuk 2020 Ulusal İrtibat Noktaları TTO görevlendirmeleri açıklandı.

18.02.2015 Kurumsal, Uluslararası