Destekler

Türkçe

Membran Teknolojileri Çağrısı (1003 Programı)

Ülkemizde ve dünyada suyun geri kazanımını ve yeniden kullanılmasına yönelik olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ileri arıtma teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve bu teknolojilerin mümkün olduğu kadar yoğun su ihtiyacı olan sektörlerde uygulanması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Dünyada uygulamaları hızla artan membran teknolojileri klasik arıtma sistemlerine nazaran sahip oldukları avantajlarından dolayı mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni kullanılabilir/içilebilir su kaynakları oluşturmak için kullanılması gereken teknolojilerin başında yer almaktadır.

Türkçe

Gıda Güvenilirliği Çağrısı (1003 Programı)

Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı “ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı konular” arasında belirlenmiştir. Bu çerçevede uluslararası ve ulusal eğilim, ihtiyaçlar dikkate alınarak “Gıda Güvenilirliği” konusunda aşağıda belirtilen iki alt başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir.

Türkçe

1702 Patent Lisans 2021-1 Çağrısı için Araştırma Raporu Şartı Kaldırılmış Ön Kayıt ve Başvuru Süresi Uzatılmıştır

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısında ön kayıt son tarihi 26 Nisan 2021, başvuru son tarihi ise 17 Mayıs 2021 olarak değiştirilmiştir.

Patent başvurusu yapılmış ancak araştırma raporu bulunmayan patentler için de başvuru yapılabilecektir.

Çağrı duyurusu için tıklayınız.

Türkçe

1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1 Çağrısı Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Süresi Uzatılmıştır

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı’na başvurabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt işlemleri PRODİS üzerinden yapıldıktan, sonra en geç 19 Nisan 2021 saat 17.30’a kadar gerekli belgelerin basılı olarak TEYDEB'e ulaştırılması gerekmektedir.

Kuruluş bazlı ön kayıt kılavuzu için tıklayınız.

Türkçe

1512-Girişimcilik Destek Programı (BiGG) Performans Analiz Raporu Açıklandı

1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) kapsamında 2012 yılından bu yana girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri desteklemektedir.

Türkçe

BİGG 2021 Yılı Birinci Çağrısı Yeni Girişimci Tanımıyla Açıldı

Ekosistemin ihtiyaçları ve gelişmeler takip edilerek BiGG başvuru koşullarında önemli değişiklikler yapılmıştır. 2021 yılında gerçekleştirilen Uygulama Esasları değişikliği ile Programın adı 1512-Girişimcilik Destekleme Programı (BiGG) olarak değiştirilmiş ve Girişimci tanımında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler