Ödüller

Türkçe

Ödüller

Her kategoride derece alan tezler için tez başına aşağıda belirtilen miktarda ödül ödemesi yapılır.Tezde yer alan akademik ve özel sektör danışmanlarına aşağıda belirtilen miktarlarda danışman başına ödül ödenir. Birden çok tezde danışmanlık yapılması durumunda sadece birisi için ödül ödenir.

Jüri, derece almaya layık tez bulunmadığına kanaat ederse derece verilmeyebilir. 

 

Ödüller

Her kategoride derece alan projeler için proje başına aşağıda belirtilen miktarda ödül ödemesi yapılır. Ayrıca projede danışman olması durumunda danışmana da ödül ödenir. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

Jüri, derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat ederse derece/ödül verilmeyebilir. 

 

Ödüller

Her kategoride derece alan projeler için proje başına aşağıda belirtilen miktarda ödül ödemesi yapılır. Ayrıca projede danışman olması durumunda danışmana da ödül ödenir. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

Jüri, derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat ederse derece/ödül verilmeyebilir. 

 

Ödüller

 

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 2.000,00 TL 1.500,00 TL
İKİNCİLİK 1.500,00 TL 1.200,00 TL
ÜÇÜNCÜLÜK 900,00 TL 900,00 TL
TEŞVİK 700,00 TL -

 

 

Ödüller

  • Birinci Aşama Sınavı sonucunda KKTC'de bölgesel derece alan öğrencilere Başarı Belgesi verilir.
  • İkinci Aşama Sınavı sonucunda dereceye giren öğrencilere madalya ve başarı belgesi verilir.

Ödüller

İkinci Aşama Sınavları sonucunda dereceye giren öğrencilere TÜBİTAK tarafından madalya, başarı belgesi ve para ödülü verilir. Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya özgü olmak üzere, aldıkları derece oranında ek katsayı uygulamasından yararlanırlar (Bkz. ÖSYS Kılavuzu).

Ödüller

Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına Katılan Öğrenciler Nelere Hak Kazanıyor?

Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına katılarak madalya alan öğrencilere verilen üç ayrı destek bulunmaktadır.

Subscribe to RSS - Ödüller