Hata mesajı

Aradığınız sayfa bulunamıyor. Sizin için kasim folklor poems terimiyle bir arama gerçekleştirildi.

Aradığınız sayfa bulunamıyor

 1. WaterWorks 2016 ERA-NET Cofund Çağrısı Açıldı

  Su (Water JPI) ve Gıda, Tarım ve İklim Değişikliği (FACCE JPI) Ortak Programlama İnsiyatiflerinin işbirliğinde TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı proje kapsamında 16.02.2016 tarihi itibariyle ortak çağrı açılmıştır. Çağrı kapsamında tarım, ormancılık v ...

 2. Proje Performans Ödülü Miktarı 2 Kat Artırıldı

  TÜBİTAK Proje Performans Ödülü (PPÖ), Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı ile sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacıl ...

 3. ERA-NET HDHL Cofund Proje Çağrısı Açıldı

  Avrupa Komisyonu tarafından, beslenmeye bağlı hastalık riskini de kapsayan beslenme ve sağlık alanındaki biyobelirteçlerin belirlenmesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı, UFUK 2020 Programı alt alanlarından Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Balıkçılık, ...

 4. 1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2015-2 Dönemi 2. Aşama Sonuçları Açıklandı

  “1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön değerlendirme ve Çağrı Programı Danışma Kurulları (ÇPDK)’nın görüşleri doğ ...

 5. ARDEB Destek İstatistikleri Güncellendi

  TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), bünyesinde yer alan 3 müdürlük ve 10 araştırma destek grubu aracılığıyla Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji politikaları, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmı ...

 6. ARDEB'den Destek Almayan İl Kalmadı

  Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) ait 2015 yılındaki proje başvurularını ve verilen destekleri içeren istatistiklere göre, toplamda 8 destek programı ile üniversiteler başta olmak üzere tüm araştırmacılara destek veren ARDEB'den deste ...

 7. 1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2016 Yılı 1. Dönem 1. Aşama Sonuçları Açıklandı

  “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulları (ÇPDK) tarafından yapılan d ...

 8. ERA-NET ACT (Accelerating CCS Technologies) Projesi'nde İlk Çağrı 7 Haziran'da Açılıyor

  ERA-NET ACT (A ccelerating C CS T echnologies as a New Low-Carbon Energy Vector) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olduğu Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir proje olup, amacı karbondioksit yakalama ve depolama (CCS) tekno ...

 9. ACT ERA-NET Cofund Projesi 2016 Yılı Çağrısı Açıldı

  ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” (Accelerating C CS T echnologies as a New Low-Carbon Energy Vector) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Güvenilir, temiz ve verimli enerji" kapsamında ...

 10. 1000-2015-1-Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması Çağrısı

  “1000-2015-1- Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması” çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin sözleşme süreci tamamlanmış olup 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla tüm projeler başlamış olacaktır. Üniversiten ...

Sayfalar